Njësitë e mamografisë së lëvizshme. Nga 13 prilli deri ne 27 prill nje mamografi e levizeshme do te jete ne qytetin e Tropojës.

Nga 13 prilli deri ne 27 prill njesia e dyte e mamografisë së levizeshme do te jete ne qytetin e Tropoje . Njesia e parë e Mamografisë  vijon sherbimet  ne Pogradec deri ne 18 prill.

Në rrethin e Tropojës janë kryer deri sot me datë 16.04.2015, 43 ekzamine mamografie.

Në rrethin e Pogradecit janë kryer deri sot me datë 16.04.2015, 86 ekzamine mamografie.

Nga janari i 2015 eshte duke u ofruar sherbimi I mamografive te levizeshme per qendrat e banimit ku nuk ka mamografi. Nga 15 janari deri ne tani  jane kryer me shume se 1000 ekzaminime.

Shërbimi ofrohet falas nga Instituti i Shëndetit Publik në bashkëpunim me Drejtoritë Rajonale të Shëndetit Publik. Ekzaminimin mund ta kryejnë gratë e interesuara në moshën mbi 50 vjeç, ose ato të moshës 40-50 vjeç që konsiderohen me  rrezik më të lartë*.

Orari i shërbimit është 8 00-14 00 nga e hëna deri të premten. Në raste të veçanta, për arsye logjistike (transporti), të hënën shërbimi mund të ofrohet pasdite. Të gjitha gratë e interesuara të grupmoshave të përmendura më sipër, duhet të kontaktojnë Drejtorinë e Shëndetit Publik të rrethit përkatës si dhe të regjistrojnë emrin në listë. Ato do të kontaktohen nga personeli shëndetësor për ditën dhe orën e ekzaminimit sipas rradhës. Mesatarisht, çdo ditë njësitë e mamografive kryejnë rreth 15 ekzaminime.

Grafiku i lëvizjes së njësive të lëvizshme caktohet paraprakisht dhe behet publik në mënyrë periodike në këtë faqe. Në tri javët në vijim, njësitë do të shërbejnë sipas grafikut të mëposhtëm.

Pogradec 6-18 Prill
Librazhd 20-24 Prill
Belsh 4 – 8 Maj
Cerrik 11 – 15 Maj
Gramsh 18 – 22 Maj
Peqin 1 – 5 Qershor
Tropoje 13- 27 Prill
Has 27 -30 Prill
Peshkopi 4- 8 Maj
Bulqize 18- 22  Maj
Burrel 1 – 5 Qershor
Klos 15 – 19 Qershor

Vini re:

  1. Mamografia nuk vendos diagnozën. Ekzaminimet shtesë (përfshi ekografinë apo edhe biopsinë) do të jenë të nevojshme për një pjesë të grave. Vetëm më pak se 1% e grave të ekzaminuara mund të kenë tumor malinj.
  2. Inkurajohen të gjitha gratë që të kryejnë çdo vit ekzaminimin klinik të gjirit (prekjen e gjirit) nga një mjek pranë një qendre shëndetësore.

*Me rrezik të lartë do të konsiderohen ato gra të cilat janë bartëse të defekteve gjenetike, që kanë histori familjare apo personale, probleme beninje të gjirit, në rastet kur është vërejtur  fillimi i hershëm dhe mbarimi i vonshëm i menstruacioneve, moslindje ose lindje të fëmijës mbi 30 vjeç, obezitet, ind të ngjeshur të gjirit si dhe ekspozim ndaj rrezatimit terapeutik.

Mamografi e lëvizëshme në qytetin e Tropojës

Mamografi e lëvizëshme në qytetin e Kukësit

Mamografi e lëvizëshme në qytetin e PogradecitMamografi e lëvizëshme në qytetin e TepelenësMamografi e lëvizëshme në qytetin e GjirokastrësMamografi e lëvizëshme në qytetin e Bilishtit
Mamografi e lëvizëshme në qytetin e Ersekës

Mamografi e lëvizëshme në qytetin e Përmetit
Mamografi e lëvizëshme në qytete

 

International Public Health Conference

The upcoming International Public Health Conference is themed “Social Determinants of Health” and will be held on the 12th May 2015 in Tirana, Albania. This Public Health Conference will address the main issues related to social determinants of health in the context of transitional Albania. According to WHO, social determinants of health consist of the conditions in which “people are born, grow, live, work and age. These life circumstances are shaped by the distribution of money, power and resources at global, national and local levels.” Social determinants of health are reflected in health inequities both within and between different countries. Health inequities are avoidable inequalities in health between different population groups. Such inequities derive from different social and economic conditions, which are evident within and between societies. Health inequities are increasing in transitional former communist countries in Europe including Albania.

Conference venue:

Tirana International Hotel & Conference Centre Skanderbeg Square 8, Tirana, Albania

Organization

The International Public Health Conference is organized by the Institute of Public Health under the auspices of the Albanian Ministry of Health.

Konferenca Ndërkombëtare e Shëndetit Publik në Shqipëri.pdfkëtu

International Public Health Conference.pdf : here

Raport Shëndetësor Kombëtar

Gjendja Shëndetësore e Popullatës Shqiptare

Qëllimi i këtij raporti shëndetësor është që të japë një vështrim të gjerë mbi gjendjen
shëndetësore aktuale të popullsisë së Shqipërisë. Më hollësisht, ky raport kërkon të
përshkruajë tendencat e vdekshmërisë dhe sëmundshmërisë që kanë qenë të pranishme
në popullsinë shqiptare gjatë viteve të fundit. Veç kësaj, raporti kërkon të nxjerrë në pah
faktorët kryesorë të rrezikut dhe determinantët e sëmundjeve dhe vdekjeve në popullsinë
shqiptare. Gjithashtu, raporti përshkruan shkurtimisht burimet e kujdesit shëndetësor,
shpërndarjen e fuqisë punëtore, aksesin dhe përdorimin e kujdesit shëndetësor dhe
shpenzimet e përfshira në sektorin shëndetësor shqiptar.

Raportin Shëndetësor Kombëtar mund ta shkarkoni në formatin .pdf: këtu

National Health Report you can download in.pdf : here

Bashkëshortja e ambasadorit amerikan në Tiranë, Ariel Ahart, vizitë në ISHP

Bregu-Ahart: Bashkëpunim të frytshëm për përmirësimin e performancës së ISHP-së

Bashkëshortja e ambasadorit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë, Ariel Ahart, zhvilloi një vizitë në mjediset e Institutit të Shëndetit Publik, ku pati dhe një bisedë me Drejtorin e Përgjithshëm të ISHP-së, Arjan Bregu. Znj. Ahart, me doktoraturë në Shëndet Publik nga Universiteti i Shëndetit Publik Johns Hopkins, ka eksperiencë 20 vjeçare në këtë fushë, të tillë si: kërkim shkencor, dizenjim dhe vlerësim  programesh në fushën e shëndetit riprodhues dhe dhunës me bazë gjinore,  dizenjim dhe kryerje studimesh cilësore, këshilltare teknike në zhvillimin e programeve parandaluese për HIV/AIDS, etj.  Qëllimi i takimit ishte prezantimi i punës së Institutit të Shëndetit Publik dhe mundësia e bashkëpunimit me Znj. Ahart, për përmirësimin e cilësisë së shërbimit që ofron ISHP.

Gjatë bashkëbisedimi Drejtori i Përgjithshëm i Institutit të Shëndetit Publik, Dr. Arjan Bregu, pasi falënderoi znj. Ahart për pranimin e ftesës për këtë vizitë bëri një prezantim të shkurtër mbi misionin e ISHP-së, funksionin dhe strukturën e tij. Ai u ndal në mënyrë të veçantë në sfidat me të cilat po përballet aktualisht ISHP lidhur me përmirësimin e sistemit të raportimit dhe informacionit, veçanërisht  për krijimin e regjistrave të sëmundjeve kronike, të cilat përbëjnë shkakun kryesor të vdekjeve në Shqipëri.

Në takim morën pjesë edhe drejtuesit e departamenteve të ISHP-së, të cilët prezantuan misionin e departamenteve që ata drejtojnë, përshkruan rolin dhe detyrat e specialistëve të tyre si dhe parashtruan sfidat me të cilat përballen gjatë përmbushjes së detyrave. Në takim është theksuar nevoja për bashkëpunim në fushën e ristrukturimit të ISHP-së nga ana organizative, lobimin për kryerjen e raundit të tretë të Studimit Demografik në Shqipëri dhe asistencë në dizenjimin e këtij studimi si dhe pjesëmarrjen në bordin editorial të Revistës Shëndetësore Shqiptare.

Znj. Ahart shprehu gatishmërinë e saj për të bashkëpunuar në të gjitha fushat për të cilat ajo ka eksperiencë dhe që do të përmirësonin performancën e ISHP-së duke shpresuar që ky takim do të jetë vetëm fillimi i një bashkëpunimi të frytshëm. Znj. Ahart, e shoqëruar edhe nga drejtuesit e Institutit të Shëndetit Publik vizitoi gjithashtu edhe disa nga laboratorët e ISHP-së.

 

Gripi Sezonal 2015

Shqipëria ështe duke përjetuar një intensitet të lartë të infeksioneve respiratore si një pjesë e mirë e rajonit Europian.

Aktualisht Shqipëria gjendet në periudhën e epidemisë së Gripit. Viruset që qarkullojnë këtë vit janë AH1N1pdm09 dhe AH3N2  të cilët janë të përfshirë në vaksinën e Gripit. Gripi nuk duhet të neglizhohet dhe që në shenjat e para të shfaqjes së tij konsultohuni me mjekun e familjes dhe mjekun pediater.
Mjeku i familjes dhe pediatri duhet të vlerësojë me seriozitet të gjitha shenjat me të cilat çdo i sëmurë dyshohet i infektuar me virusin e Gripit.
Të gjitha të dhënat e mëposhtme vlejnë për të mbrojtur popullatën nga virusi i Gripit dhe sidomos format e rënda të tij të cilat shkaktojnë insuficience akute respiratore të rënde dhe komplikacione te tjera.

Gripi sezonal është një infeksion viral akut, i cili përhapet lehtë nga njeriu tek njeriu. Gripi mund të prekë çdo njeri në çdo grupmoshë.

Virusi i Gripi transmetohet nga njeriu tek njeriu me spërkla gjate teshtimave, kollitjes apo gjatë bisedimit me një person të infektuar. Më rrallë një individ mund infektohet me virusin e gripit duke prekur objekte të kontaminuara nga virusi  dhe pastaj individi të prekë gojën apo hundën me duart e infektuara.

Periudha e inkubacionit zgjat nga 1-4 ditë . Një individ i prekur nga virusi i gripit,  mund të infektojë të tjerët 1 ditë para shfaqjes se simptomave,  gjatë periudhes së sëmundjes. Pra, një person i prekur nga virusi i gripit mund të transmetoje virusin një personi  tjetër përpara se ai ta kuptoj që është i sëmurë.

Artikullin e plotë mund ta shkarkoni në formatin .pdf: këtu

Konferenca Ndërkombëtare

Konferenca Ndërkombëtare “Sistemet e Monitorimit dhe Survejancës në Shëndet Publik” dhe takimi vjetor i IANPHI-t
——————————————————————————————————————–

Me datë 24-25 Prill 2014 u organizua Konferenca Ndërkombëtare e Shëndetit Publik. Tema kryesore e trajtuar në këtë konferencë lidhej me Sistemet e survejancës dhe të monitorimit shëndetësor – temë e cila është padyshim prioritare dhe e një rëndësie të veçantë për sistemin shëndetësor Shqiptar.
Kjo konferencë u organizua së bashku me takimin vjetor të IANPHI-t (Shoqata Ndërkombëtare e Instituteve të Shëndetit Publik), takim të cilin këtë vit patëm privilegjin që ta zhvillonim në Tiranë në sajë të këmbënguljes sonë dhe bonsensit të partnerëve tanë të shkëlqyer ndërkombëtarë.  Nga kjo pikëpamje, në këtë konferencë patëm nderin dhe privilegjin e pranisë së shumë autoriteteve të padiskutueshme, ekspertëve dhe profesionistëve të shkëlqyer ndërkombëtarë që janë njëkohësisht edhe drejtorë të instituteve të shëndetit publik në shumë vende të Bashkimit Europian në të cilin Shqipëria aspiron të aderojë. Prandaj, praktikat dhe përvojat e kolegëve të Europës Perëndimore janë të një rëndësie të dorës së parë dhe në dy ditët e takimit u përfitua shumë nga prezantimet dhe punimet e profesionistëve ndërkombëtarë që përfaqësojnë dhe mbulojnë një spektër shumë të gjerë ekspertize sidomos lidhur me sistemet e informacionit shëndetësor në përgjithësi, si dhe sistemet e survejancës dhe monitorimit shëndetësor në veçanti.

Problematikat kryesore që u diskutuan përmblidhen shkurtimisht më poshtë:

  • Forcimi i sistemeve ekzistuese të survejancës dhe monitorimit shëndetësor në vendin tonë është i lidhur pazgjidhshmërisht me nevojën e rimodelimit dhe të ristrukturimit tërësor në funksion dhe në përshtatje me sfidat dhe problemet aktuale të sistemit shëndetësor, si dhe me proceset e pashmangshme të zhvillimit teknologjik në vendin tonë – në përputhje dhe në varësi të ngushtë me reformat tërësore të parashtruara në programin e Qeverisë Shqiptare.
  • Mbi këtë truall, Instituti i Shëndetit Publik është duke rimodeluar rolin e tij drejt një institucioni kyç i cili do të shërbejë si gjenerator i evidencës shkencore, fakteve dhe informacionit shkencor të cilat do t’i mundësojnë Ministrisë së Shëndetësisë hartimin, zbatimin dhe monitorimin e strategjive, politikave dhe programeve racionale dhe të bazuara në evidencë – si parakusht themelor për përmirësimin gradual dhe të qëndrueshëm të gjendjes shëndetësore të popullatës si dhe të rritjes së efektivitetit dhe të performancës së sistemit shëndetësor në vendin tonë.
  • Produkti final i të gjitha aktiviteteve të lidhura me sistemet e survejancës dhe të monitorimit shëndetësor duhet të materializohet në hartimin e raporteve shkencore në kohë reale të cilat informojnë mbi shëndetin e popullatës dhe shërbejnë si evidencë e domosdoshme për ndërhyrje të menjëhershme dhe efektive për të kontrolluar dhe parandaluar sëmundshmërinë në komunitet. Gjithsesi, programet dhe aktivitetet ndërhyrëse duhet të ndërmerren bazuar edhe ne situatën aktuale dhe në kapacitetet ekzistuese të sistemit shëndetësor në Shqipëri.

Artikullin e plotë mund ta shkarkoni në formatin .pdf: këtu

Menaxhimi i programeve depistuese per Kancerin e Qafes se Mitres, Kancerin e Gjirit, dhe Kancerit te Kolorektal

Ftesë për Pjesmarrje

Në datë 24-26 nëntor 2014, pranë ISHP-së do të organizohet kursi i trajnimit : Menaxhimi i programeve depistuese për Kancerin e Qafës së Mitrës, Kancerin e Gjirit, dhe Kancerin Kolorektal.

Kursi synon në përgatitjen e menaxherëve të programeve të depistimit të kancerit në nivel rrethi.

Kërkojmë të përzgjidhni një përfaqësues nga DSHP-ja juaj për të marrë pjesë në këtë kurs.

Personi që do të perzgjdhni, duhet të ketë një kualifikim të përshtatshëm  (mjek, shëndet publik, onkologe).

Personat që do të trajnohen, parashikohet të angazhohen në të ardhmen në monitorimin e programeve të depitimit të kancerit në nivel rajonal.

Bashkengjitur është programi. Kursi është në proces akreditimi.

Menaxhimi i programeve depistuese per Kancerin e Qafes se Mitres, Kancerin e Gjirit, dhe Kancerit te Kolorektal.pdf: këtu

Management of screening programs for cervical cancer, breast cancer and CRC.pdf: here

Për sqarime të mëtejshme kontaktoni :

Seminar ndërkombëtar për shëndetin e fëmijëve dhe të rinjve dhe Takimi i anëtarëve të rrjetit ndërkombëtar të anëtarëve të studimit të HBSC-së,

Seminar ndërkombëtar për shëndetin e fëmijëve dhe të rinjve

dhe

 Takimi i anëtarëve të rrjetit ndërkombëtar të anëtarëve të studimit të HBSC-së, (Health Behaviour in School Age Children)

Tiranë, 12-14 Nëntor 2014

Në datën 12 Nëntor 2014, Instituti i Shëndetit Publik së bashku me Fakultetin e Shëndetit Publik organizuan Seminarin Ndërkombëtar për shëndetin e fëmijëve dhe të rinjve. Seminari adresoi çështjet kryesore të lidhura me kërkimin shkencor, politikat dhe shërbimet lidhur me shëndetin e fëmijëve dhe adoleshentëve duke përfshirë sjelljet e shëndetshme dhe mirëqenien, kontekstin social dhe sjelljet e rrezikshme.

Ky aktivitet  u organizua së bashku me Takimin e anëtarëve të rrjetit ndërkombëtar të anëtarëve të studimit të HBSC-së, (Health Behaviour in School Age Children) i cili u zhvillua në datat 12-14  Nëntor 2014. Aktivitetet u ndoqën nga 65 anëtarë të rrjetit ndërkombëtar të HBSC-së që përfaqësonin 32 vende evropiane si dhe nga profesionistë të shëndetit nga Instituti i Shëndetit Publik, Fakulteti i Shëndetit Publik, Fakulteti i Mjekësisë, Ministria e Shëndetësisë.

Seminari ndërkombëtar për shëndetin e fëmijëve dhe të rinjve u përshëndet nga Ministri i Shëndetësisë Z. Ilir Beqaj, si dhe nga Zv. Ministri i Arsimit dhe Sportit, Z. Rauf Dimraj. Në fjalën e tij, Z. Beqaj  e vuri theksin tek vëmendja që shoqëria dhe politikëbërësit duhet t’i kushtojnë shëndetit të 10-19-vjeçarëve, teksa hartojnë dhe zbatojnë politikat e shëndetit publik në vend, prandaj, edhe e vlerësoi këtë seminar ndërkombëtar për shëndetin e fëmijëve dhe të rinjve, si një nismë të qënësishme në përpjekjet institucionale globale të shëndetit publik që synojnë ta ndryshojnë këtë situatë.

“Ky është një apel drejtuar të gjithë shoqërisë sonë dhe politikëbërësve,” – tha midis të tjerash në fjalën e tij Ministri Beqaj, “për ta dëgjuar më shumë zërin e fëmijëve tanë që vjen përmes të dhënave të studimit të HSBC-së dhe për t’i siguruar se këto zëra do të shërbejnë si bazë e mirëinformuar të dhënash për hartimin e nismave e projekteve për përballimin dhe trajtimin e problemet e shëndetit në të gjithë gjerësinë e vet, sot dhe në të ardhmen”.

Zv.Ministri i Arsimit dhe Sportit, Z. Dimraj, në fjalën e tij theksoi rolin e madh që kanë sjelljet e shëndetshme në mirëqenien e fëmijëve dhe të rinjve. Ai përcolli informacionin lidhur me masat konkrete që ka ndërmarrë  MAS për përmirësimin e mjediseve shkollore, të stafit edukativ dhe të kurrikulës shkollore në mënyrë që fëmijët tanë të angazhohen më shumë në sjellje të shëndetshme. Gjithashtu Z. Dimraj prezantoi Platformën e edukimit fiziko-sportiv që po aplikon MAS, si një masë që i largon fëmijët dhe të rinjtë nga veset dhe sjelljet e rrezikshme.

Në seminar u paraqitën prezantime nga anëtarë të rrjetit të HBSC-së, respektivisht nga Franca, Çekia, Polonia, OBSH dhe Shqipëria. Çështjet kryesore të trajtuara lidheshin me vështirësitë gjatë hapave të kryerjes së studimit të HBSC-së, vështirësitë në përshtatjen e pyetësorit për grupet vulnerabël, pikat e forta dhe sfidat që përballen vendet në realizimin e HBSC-së si dhe në mbështetjen që i ka bërë OBSH rrjetit ndërkombëtar të HBSC-së.

Nga ana tjetër, diskutimet  synuan shkëmbimin e eksperiencave pozitive lidhur me punën kërkimore, implikimet në politika dhe përkthimin efektiv të rezultateve të studimit në shërbime konkrete. Në fund të aktivitetit,  u shpreh besimi se diskutimet ishin shumë të vlefshme dhe do ti shërbejnë të gjithë rrjetit për të rritur bashkëpunimin midis vendeve anëtarë, sidomos me vendet që janë bërë anëtarë kohët e fundit të rrjetin ndërkombëtar të HBSC-së, siç është Shqipëria.

ISHP dhe Shoqata e Neurologjisë, aktivitet sensbilizues për mbrojtjen nga goditjet cerebrale

29 Tetori, Dita Boterore e Insulteve

Kjo konferencë u përcoll online edhe për mjekët neurologë të rretheve të cilët në fund  drejtuan pyetje për të pranishmit dhe dhanë përshtypjet e tyre

Në kuadër të Ditës Botërore të Insulteve  Cerebrale, Instituti i Shëndetit Publik, në bashkëpunim me Shoqatën e Neurologjisë organizuan një takim sensibilizues në ambientet e Telemedicinës pranë Qëndrës Spitalore Universitare, Tiranë.

Në këtë aktivitet në të cilin ishin të pranishëm specialistë të Departamentit të Promocionit Shëndetësor, mjekë neurologë si dhe studentë të Fakultetit të Mjekësisë fjala hapëse u mbajt nga Dr. Sokrat Xhaxho, mjek neurolog në QSUT, i cili  nëpërmjet slideve të përgatitura dha mesazhe të rëndësishme në drejtim të sënsibilizimit lidhur me Insultet Cerebrale. Në fjalën e tij Z. Xhaxho u ndal tek arsyet se përse këtë vit ndërgjegjësimi fokusohet te gratë, faktet sipas OBSH-së, çfarë është një goditje cerebrale, cilat janë shënjat paralajmëruese të goditjes në tru dhe në fund dha këshilla lidhur me mëyrën sesi mund të parandalojmë një goditje në tru. Kjo konferencë u përcoll online edhe për mjekët neurologë të rretheve të cilët në fund  drejtuan pyetje për të pranishmit, dhanë përshtypjet e tyre lidhur me këtë aktivitet si dhe shprehën dëshirën për zhvillimin a aktiviteteve të tjera sensibilizuese edhe në të ardhmen.

Qëllimi i këtij aktiviteti ishte rritja e ndërgjegjësimit dhe përcimi i informacionit në një grup sa më të madh njerëzish lidhur me Insultet Cerebrale. Për vitin 2014 në fokus janë gratë dhe mesazhi kryesor i kësaj dite është:“Unë jam grua-goditjet në tru më prekin edhe mua”. Ky mesazh riforcon faktin se edhe pse goditjet në tru nuk bëjnë diferencime midis gjinive, gratë janë më të rrezikuara sesa burrat për të pasur goditje në tru pasi në shumë raste ato janë ndihmëset e para kur goditjet prekin burrin, babain, partnerin, vajzën apo djalin.  Aktiviteti u përcoll dhe gjeti pasqyrim në mediat kresore në vend.