Aktivitete

Njësia e parë e mamografisë së lëvizshme do të jetë në Belsh nga data 22/03/2021- 02/04/2021 dhe Njësia e dytë e mamografisë së lëvizshme do të jetë në Rreshen,Mirditë nga data 25/03/2021-02/04/2021

  Mamografitë e lëvizshme do të jenë nëpër qytete sipas tabelës së mëposhtme për 2021 :   Njesia  NJVKSH Fillimi Mbarimi Njesia 1 Fier  11/01/2021 ...

Më shumë