Aktivitete

Njësia e parë e mamografisë së lëvizshme do të jetë në Levan nga data 08/03/2021- 19/03/2021 dhe Njësia e dytë e mamografisë së lëvizshme do të jetë në Malësi e Madhe nga data 01/03/2021-12/03/2021

  Mamografitë e lëvizshme do të jenë nëpër qytete sipas tabelës së mëposhtme për 2021 :   Njesia  NJVKSH Fillimi Mbarimi Njesia 1 Fier  11/01/2021 ...

Më shumë