Aktivitete

Njësia e parë e mamografisë së lëvizshme do të jetë në Lushnjë nga data 19/10/2020 – 23/10/2020 dhe Njësia e dytë në Bulqizë nga data 19/10/2020 -23/10/2020

Mamografitë e lëvizshme do të jenë nëpër qytete sipas tabelës së mëposhtme për 2020: Njesia  NJVKSH Fillimi Mbarimi Njesia 1 Fier 06/01/2020 17/01/2020 Njesia 2 ...

Më shumë