Aktivitete

Aktiviteti i mamografive të lëvizshme

Mamografitë e lëvizshme do të jenë nëpër qytete sipas tabelës së mëposhtme për 2023 : Njesia  NJVKSH Fillimi Mbarimi Njesia 1 Librazhd 06.02.2023 24.02.2023 Njesia ...

Më shumë