Aktivitete

Njësia e parë e mamografisë së lëvizsshme do të jetë në Pukë në datat 18/04/2022-06/05/2022 dhe Njësia e dytë e mamografisë së lëvizsshme do të jetë në Krujë në datat 18/04/2022-29/04/2022

Mamografitë e lëvizshme do të jenë nëpër qytete sipas tabelës së mëposhtme për 2022:     Njesia NJVKSH Fillimi Mbarimi Njesia 1 Gramsh 17/01/2022 28/01/2021 ...

Më shumë