Aktivitete

Njësia e parë e mamografisë së lëvizshme do të jetë në Ersekë dhe Njësia e dytë në Sarandë nga data 22/06/2020 – 03/07/2020

Mamografitë e lëvizshme do të jenë nëpër qytete sipas tabelës së mëposhtme për 2020:     Qyteti Fillimi Mbarimi Njesia 1 Fier 06/01/2020 17/01/2020 Njesia ...

Më shumë