Aktivitete

Njësia e dytë e mamografisë së lëvizsshme do të jetë në Tepelenë në datat 19/07/2021 -30/07/2021

  Mamografitë e lëvizshme do të jenë nëpër qytete sipas tabelës së mëposhtme për 2021 :   Njesia  NJVKSH Fillimi Mbarimi Njesia 1 Fier  11/01/2021 ...

Më shumë