Aktivitete

Njësia e parë e mamografisë së lëvizshme do të jetë në Kucovë nga data 26/10/2020 – 30/10/2020 dhe Njësia e dytë në Milot nga data 26/10/2020 -30/10/2020

Mamografitë e lëvizshme do të jenë nëpër qytete sipas tabelës së mëposhtme për 2020:     Njesia  NJVKSH Fillimi Mbarimi Njesia 1 Fier 06/01/2020 17/01/2020 ...

Më shumë