Aktivitete

Njësia e parë e mamografisë së lëvizshme do të jetë në Fier nga data 11 /01/2021- 22/01/2021

  Mamografitë e lëvizshme do të jenë nëpër qytete sipas tabelës së mëposhtme për 2021 :   Njesia  NJVKSH Fillimi Mbarimi Njesia 1 Fier  11/01/2021 ...

Më shumë