Aktivitete

Njësia e parë e mamografisë së lëvizsshme do të jetë në Has në datat 01/11/2021-14/11/2021 dhe njësia e dytë e mamografisë së lëvizsshme do të jetë në Belsh në datat 01/11/2021-14/11/2021

  Mamografitë e lëvizshme do të jenë nëpër qytete sipas tabelës së mëposhtme për 2021 :   Njesia  NJVKSH Fillimi Mbarimi Njesia 1 Fier 11/01/2021 ...

Më shumë