Aktivitete

Tetori Rozë – Itinerari i mamografive të lëvizshme gjatë muajit Tetor

Mamografitë e lëvizshme do të jenë nëpër qytete sipas tabelës së mëposhtme për muajin Tetor 2022:   Mamografitë e lëvizshme do të jenë nëpër qytete ...

Më shumë