Aktivitete

Njësia e parë e mamografisë së lëvizsshme do të jetë në Rreshen në datat 27/06/2022-08/07/2022 dhe Njësia e dytë e mamografisë së lëvizsshme do të jetë në Sarandë në datat 27/06/2022-08/07/2022

Mamografitë e lëvizshme do të jenë nëpër qytete sipas tabelës së mëposhtme për 2022:     Njesia NJVKSH Fillimi Mbarimi Njesia 1 Gramsh 17/01/2022 28/01/2021 ...

Më shumë