Aktivitete

Aktiviteti i mamografive të lëvizshme

Principet e zgjedhjes se levizjeve te makinave te mamografive: Qytete qe nuk kane mamografi Qytete qe ofrojne mbeshtetje logjistike dhe siguri (psh ku ka DSHP) ...

Më shumë