Godasim Gripin

Disa Mite Kundrejt Faktit mbi Gripin :

 

 Disa këshilla për një dimër pa viruse:

Fakte mbi vaksinën:

#GodasimGripin është një iniciativë e cila mundëson hartimin e një plani pune, duke krijuar grupe pune me personel shëndetësor dhe aktorë të tjerë, për të parandaluar gripin me anë të vaksinimit.

 #VaksinatVeprojnë Vaksinohemi ndaj gripit për t’a parandaluar atë. Parandalimi me anë të vaksinimit është më mirë se trajtimi.