Aktivitete

Njësia e parë e mamografisë së lëvizshme do të jetë në Tropojë nga data 08/09/2020 – 26/09/2020 dhe Njësia e dytë në Bulqizë nga data 14/09/2020 -26/09/2020

Mamografitë e lëvizshme do të jenë nëpër qytete sipas tabelës së mëposhtme për 2020:   Qyteti Fillimi Mbarimi Njesia 1 Fier 06/01/2020 17/01/2020 Njesia 2 ...

Më shumë