Aktivitete

Njësia e parë e mamografisë së lëvizshme do të jetë në Pukë (Fierzë) nga data 13/05/2019-31/05/2019 dhe Njesia e dytë në Permet 27/05/2019-7/06/2019

Mamografitë e lëvizëshme do të jenë nëpër qytete sipas tabelës së mëposhtme për 2019:         Qyteti Fillimi Mbarimi Njesia 1 Kruje 07/01/2019 ...

Më shumë