Aktivitete

5-640x280 (1)

Njësia e parë e mamografisë së lëvizshme do të jetë në Gramsh nga data 03-26.01.2018 dhe Njësia e dytë e mamografisë së lëvizshme do të jetë në Vlorë nga data 08 -26.01.2018

Ekzaminimet e mamografisë të kryera në 2018 sipas rretheve Gramsh 178 Vlorë 150 Total 328   Mamografitë e lëvizëshme do të jenë nëpër qytete sipas ...

Më shumë