Aktivitete

5-640x280 (1)

Njësia e parë e mamografisë së lëvizshme do të jetë në Fier nga data 20 Nëntor- 08 Dhjetor, Njësia e dytë e mamografisë së lëvizshme do të jetë në Mirdite nga data 13 – 24 Nëntor

Ekzaminimet e mamografisë të kryera në 2017 sipas rretheve Vlorë 79 Patos 217 Fier 66 Libofshe-Fier 199 Frakull-Fier 61 Lushnje 231 Berzhite, Tirane 15 Poliklinika ...

Më shumë