Aktivitete

Njësia e parë e mamografisë së lëvizshme do të jetë në Kucovë dhe Njësia e dytë në Librazhdë nga data 18/11/2019 – 27/11/2019

Mamografitë e lëvizëshme do të jenë nëpër qytete sipas tabelës së mëposhtme për 2019:   Qyteti Fillimi Mbarimi Njesia 1 Kruje 07/01/2019 18/01/2019 Njesia 1 ...

Më shumë