Aktivitete

Njësia e parë e mamografisë së lëvizshme do të jetë në Pogradec, Bucimas, Cerrave nga data 11/02/2019-01/03/2019

Mamografitë e lëvizëshme do të jenë nëpër qytete sipas tabelës së mëposhtme për 2019:         Qyteti Fillimi Mbarimi Njesia 1 Kruje 07/01/2019 ...

Më shumë