Aktivitete

Njësia e parë e mamografisë së lëvizshme do të jetë në Permet nga data 08/07/2019 – 19/07/2019

Mamografitë e lëvizëshme do të jenë nëpër qytete sipas tabelës së mëposhtme për 2019:           Qyteti Fillimi Mbarimi Njesia 1 Kruje ...

Më shumë