Aktivitete

Njësia e parë e mamografisë së lëvizshme do të jetë në Krujë nga data 07.01.2019-18.01.2019

Mamografitë e lëvizëshme do të jenë nëpër qytete sipas tabelës së mëposhtme për 2019:     Qyteti Fillimi Mbarimi Njesia 1 Kruje 07/01/2019 18/01/2019 Njesia ...

Më shumë