Aktivitete

5-640x280 (1)

Njësia e parë e mamografisë së lëvizshme do të jetë në Diber nga data 11-17 Nëntor, Njësia e dytë e mamografisë së lëvizshme do të jetë në Kucove nga data 13 Nëntor- 1 Dhjetor

Ekzaminimet e mamografisë të kryera në 2017 sipas rretheve Vlorë 79 Patos 217 Fier 66 Libofshe-Fier 199 Frakull-Fier 61 Lushnje 231 Berzhite, Tirane 15 Poliklinika ...

Më shumë