Aktivitete

Njësia e parë e mamografisë së lëvizshme do të jetë në Sarandë nga data 08/04/2019-19/04/2019

Mamografitë e lëvizëshme do të jenë nëpër qytete sipas tabelës së mëposhtme për 2019:   Qyteti Fillimi Mbarimi Njesia 1 Kruje 07/01/2019 18/01/2019 Njesia 1 ...

Më shumë