Tema: “Përqafo Barazinë“

Imagjinoni një botë të barabartë gjinore. Një botë pa paragjykime, stereotipe dhe diskriminim. Një botë që është e larmishme, e barabartë dhe gjithëpërfshirëse. Një botë ku ndryshimi vlerësohet dhe festohet. Së bashku ne mund të krijojmë barazinë e grave. Së bashku ne të
gjithë mund të #Përqafojmë barazinë. Festoni arritjet e grave. Rritja e ndërgjegjësimit për diskriminimin. Merrni masa për të nxitur
barazinë gjinore. DNG i përket të gjithëve, kudo. Përfshirja do të thotë që të gjitha veprimet e DNG-së janë të vlefshme.Tema e fushatës për Ditën Ndërkombëtare të Gruas 2023: #Përqafo Barazinë!
Ekuiteti (investimi, ndryshimi që sjell ndryshim) nuk është thjesht një produkt i këndshëm, por dhe i domosdoshëm. Fokusi në barazinë gjinore duhet të jetë pjesë e ADN-së së çdo shoqërie. Ne të gjithë mund të përqafojmë me të vërtetë barazinë. Nuk është vetëm diçka që ne themi. Nuk është vetëm diçka për të cilën shkruajmë. Është diçka për të cilën duhet të mendojmë, njohim, vlerësojmë dhe përqafojmë. Është ajo në të cilën ne besojmë, pa kushte. Barazia nënkupton krijimin e një bote diverse, gjithëpërfshirëse. Dhe ne të gjithë mund të luajmë një rol. Secili prej nesh mund të mbështesë dhe të përqafojë në mënyrë aktive barazinë brenda sferës sonë të ndikimit.

Ne të gjithë mund të sfidojmë stereotipet gjinore, të reagojmë kundrejt diskriminimit, të tërheqim vëmendjen ndaj paragjykimeve dhe të kërkojmë përfshirje. Aktivizmi kolektiv është ai që nxit ndryshimin. Nga veprimet, iniciativat bazë deri në përshkallëzimin e gjerë shoqëror. Formimi i barazisë gjinore nuk kufizohet vetëm tek gratë që luftojnë për një kauz të drejtë. Aleatët janë tepër të rëndësishëm për përparimin social, ekonomik, kulturor dhe politik të grave.

– Gjithkush kudo mund të luajë një rol.
-I gjithë aktiviteti i DNG-së është i vlefshëm.
– Kjo është ajo që e bën DBG-në kaq gjithëpërfshirëse.
– Së bashku, ne të gjithë mund të krijojmë ndryshime pozitive.

Ne përqafojmë barazinë për të krijuar harmoni dhe unitet; për të ndihmuar në arritjen e suksesit për të gjithë. “Barazia është qëllimi, dhe mjeti për ta arritur atë”.

Jo vetëm ta thuash:
– Mendoje – Bëje – Vlerësoje – Përqafoje në të gjitha format e saj, me të vërtetë!

Inkurajoni dhe mblidhni miqtë, familjen, kolegët dhe komunitetin rreth kauzës tuaj. Së bashku ne mund të punojmë dhe të ndikojmë ndryshimet pozitive. Eshtë përgjegjësia dhe detyra jonë për krijimin e një bote të barabartë. Të punojmë pareshtur për barazinë sot dhe gjithmonë!