Dita Botërore e Popullsisë, 11 Korrik 2023.

 

 

Dita Botërore e Popullsisë 2023, e përcaktuar më 11 korrik, synon të tërheqë vëmendjen globale ndaj rritjes së popullsisë, efekteve dhe ndikimve që ajo sjellë në burimet tona natyrore, klimën dhe planetin në përgjithësi. Popullsia aktuale e botës ka kaluar 7.9 miliardë dhe po rritet çdo sekondë, ndërsa ne po lexojmë këtë. Ekziston një nevojë urgjente për të gjetur një mënyrë për të kontrolluar situatën ose përndryshe do të kemi nevojë për një Tokë tjetër dhe burimet e saj vetëm për mbijetesë.

Tema e Ditës për këtë vit, sipas UNFPA-së, fokusohet në mbrojtjen e shëndetit, të drejtave të grave dhe vajzave, dhe vënien nën kontroll të COVID-19.