Java e 6-të Botërore e Kombeve të Bashkuara për Sigurinë Rrugore, 17-23 Maj 2021

Bashkëpunimi për  Sigurinë Rrugore në Kombet e Bashkuara organizon fushatën botërore për: Javën e Gjashtë të Sigurisë Rrugore, 17-23 maj 2021. Kjo Javë do të ketë si temë: Menaxhimin e Shpejtësisë, me fokus sigurinë e rrugëve të qytetit dhe futjen e 30 km/orë - Kufiri i Shpejtësisë në Qytete. Kjo do të jetë një mundësi e shkëlqyer për të mobilizuar popullatën botërore (autoritetet, palët e interesuara, qytetarët), për të filluar planin për Dekadën e Dytë të Veprimit të sapo shpallur për Sigurinë Rrugore, 2021-2030. Në gusht të vitit 2020, Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara miratoi rezolutën 74/299, "Përmirësimi…

Read More