Category Archives: Lajme dhe Evente

06 Jan
0

Parandalimi i aksidenteve rrugore gjatë temperaturave të ulëta

Parandalimi i aksidenteve rrugore gjatë temperaturave të ulëta   Tashmë njihet se gjatë stinëve të vitit kemi ulje dhe ngritje në trafikun rrugor, përshkallëzim të aksidenteve e mundësi potenciale që ato të ndodhin më shpesh. Kjo është shumë evidente gjatë ...

Më shumë
14 Nov
0

Aktivitet për shëndetin mendor në shkollën “Niket Dardani”

Raport   Aktivitet informues-sensibilizues për shëndetin mendor në shkollën “Niket Dardani”, Tiranë   Më datë 4 Nëntor 2016, Sektori i Shëndetit Mendor në Departamentin e Promocionit, Instituti i Shëndetit Publik organizoi dy aktivitete informuese sensibilizuese në shkollën 9 vjeçare  “Niket ...

Më shumë
27 Oct
0

Trainim dy ditor me stafe të Sektorit të Edukimit nga Insitucionet e Vuajtjes së Dënimit

  Trainim dy ditor me stafe të Sektorit të Edukimit nga Insitucionet e Vuajtjes së Dënimit   Më datë 20 dhe 21 Tetor 2016, Sektori i Shëndetit Mendor në Departamentin e Promocionit të Shëndetit, Instituti i Shëndetit Publik në bashkëpunim ...

Më shumë
26 Oct
0

Prezantimi i udhëzuesit “Pilotimi i disa indikatorëve kyç shëndetësorë”

Prezantimi i udhëzuesit  “Pilotimi i disa indikatorëve kyç shëndetësorë” 24 Tetor 2016 Me datë 24 Tetor 2016, në Tiranë u organizua prezantimi i udhëzuesit “Pilotimi i disa indikatorëve kyç shëndetësorë”. Ky dokument reflekton përpjekjet e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Institutit ...

Më shumë
03 Aug
0

Trajnim i personelit shëndetësor të rrethit Delvinë, mbi shëndetin seksual dhe riprodhues

Trajnim i personelit shëndetësor të rrethit Delvinë, mbi shëndetin seksual dhe riprodhues   Instituti i Shëndetit Publik, në vazhdim të zbatimit të funksionit të tij për fuqizimin e kapaciteteve lokale, dhe me kërkesë të Drejtorisë së Shëndetit Publik, Delvinë, organizoi ...

Më shumë
03 Aug
0

Takim me nënat e reja në kuadër të Javës Botërore të Ushqyerjes me gji

Në datën 1 gusht 2016, Instituti i Shëndetit Publik (ISHP) në bashkëpunim me Autoritetin Shëndetësor Rajonal (ASHR) Tiranë, si dhe stafin mjekësor të Konsultorit të fëmijës në Poliklinikën Nr 2  organizuan “Takim me nënat e reja mbi rëndësinë dhe përfitimet ...

Më shumë
30 Jul
0

Takim për rolet dhe përgjegjësitë e aktorëve që merren me sigurimin, kontrollin dhe monitorimin e ujit të pijshëm

Takim për rolet dhe përgjegjësitë e aktorëve që merren me sigurimin, kontrollin dhe monitorimin e ujit të pijshëm Në datën 29 korrik 2016, Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës, në bashkëpunim më Institutin e Shëndetit Publik organizuan “Takimin me aktorë përgjegjës ...

Më shumë
30 Jul
0

FILLOJENI DITËN ME NjË GOTË UjË

Përgjegjësitë e aktorëve të ndryshëm në ruajtjen, kontrollin dhe monitorimin e cilësisë së ujit orëve të ndryshëm në ruajtjen, kontrollin dhe monitorimin e cilësisë së ujit Depozitat dhe Puset e Ujit. Si ti pastrojmë ato? Ndotja Mikrobike e Ujit. Si ...

Më shumë
11 Jul
0

Takim informues në kuadër të Ditës Botërore të Luftës ndaj Abuzimit me Drogat dhe Tregtimit të Tyre të Paligjshëm

Informacion   Më datë  6 Korrik 2016, Sektori i Shëndetit Mendor pranë Departamentit të Promocionit Shëndetësor në Institutin e Shëndetit Publik, organizoi një takim informues, në formë seminari me pjesëmarrjen e punonjësve të promocionit dhe shëndetit mendor nga Drejtoritë Shëndetësore ...

Më shumë
31 May
0

Takim sensibilizues me studentë dhe pedagogë të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë në kuadër të Ditës Botërore pa Duhan

Takim sensibilizues me studentë dhe pedagogë të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë në kuadër të Ditës Botërore pa Duhan   Në kuadër të Ditës Botërore Pa Duhan, e cila organizohet çdo 31 Maj në të gjitha vendet anëtare të Organizatës Botërore ...

Më shumë