Author Archives: ishp

16 Nov
0

Cilat janë të mirat e vaksinimit ndaj gripit ?

  Vaksinimi ndaj gripit ju mbron nga gripi. Duke mbrojtur veten ndaj gripit ju mbroni dhe njerëzit që ju rrethojnë, të cilët mund të jenë më të ndjeshëm ndaj komplikacioneve të shkaktuara nga gripi. Vaksinimi ndaj gripit mund të ndihmojë ...

Më shumë
16 Nov
0

A mund të japë vaksina mbrojtje edhe nëse vaksina nuk ka një përputhje të mirë?

  Po, kundërtrupat e zhvilluar nga vaksina për një virus ndonjëherë mund të sigurojë mbrojtje kundër viruseve të tjerë të ndryshëm, por që lidhen me njëri-tjetrin. Për këtë arsye edhe në sezonet kur ka një mospërputhje optimale, rekomandohet kryerja e ...

Më shumë
16 Nov
0

A do të ketë vaksina ndaj gripit të këtij sezoni një përputhje të mirë me viruset që do të jenë në qarkullim?

  Nuk është e mundur të parashikohet me siguri se cili nga viruset e gripit do të qarkullojë gjatë një sezoni. Viruset e gripit janë vazhdimisht në ndryshim – ato mund të ndryshojnë nga një sezon tek tjetri, ose ato ...

Më shumë
16 Nov
0

Sa efektive është vaksina ndaj gripit ?

  Vaksina është mënyra më e mirë parandaluese ndaj gripit.Sa mirë vepron vaksina ndaj gripit apo aftësia e saj për të parandaluar sëmundjen e gripit, varion nga një sezon në tjetrin. Efektiviteti i vaksinës mund të ndryshojë edhe në varësi ...

Më shumë
16 Nov
0

Si vepron vaksina?

  Vaksina e gripit sezonal mbron ndaj viruseve të gripit të cilët mendohet se do të qarkullojnë këtë sezon. Kundërtrupat krijohen në organizëm dy javë pas kryerjes së vaksinës. Kundërtrupat mbrojnë ndaj infeksioneve të shkaktuara nga viruset të ngjashme ose ...

Më shumë
16 Nov
0

Përse rekomandohet më shumë tek disa grupe?

Disa individë si, të moshuarit, gratë shtatzëna, fëmijët e vegjël si dhe individë të sëmurë për një kohë të gjatë me sëmundje kronike dhe/ose imunodeficencë kanë një risk të lartë, për të zhvilluar komplikacione nga gripi, prandaj vaksinimi ndaj gripit ...

Më shumë
16 Nov
0

Kush rekomandohet për të kryer vaksinën ndaj gripit?

  Vaksina ndaj gripit  mund të kryhet nga çdo individ mbi 6 muaj. Rekomandim i veçantë për kryerjen e kësaj vaksine përfshin këto grupe risku: – Punonjësit shëndetësorë, – Gratë shtatzëna, – Të gjithë të moshuarit mbi 60 vjeç, -Personat ...

Më shumë
16 Nov
0

Pse duhet të vaksinohemi çdo vit ndaj gripit?

  Vaksinimi i përvitshëm ndaj gripit është i rëndësishëm pasi viruset e gripit janë të paparashikueshëm. Viruset e gripit janë në ndryshim të vazhdueshëm dhe imuniteti i përftuar nga vaksina e kryer më parë, bie me kalimin e kohës.

Më shumë
16 Nov
0

Kur duhet të vaksinohemi?

  Vaksinimi kryhet në çdo kohë, gjatë periudhës që viruset e  gripit qarkullojnë. Vaksina ndaj gripit duhet të kryhet çdo vit, kryesisht me fillimin e stinës së vjeshtës e deri në muajin Mars.

Më shumë
16 Nov
0

Çfarë përmban vaksina ndaj gripit?

Vaksina ndaj gripit përmban pjesë inaktive (virus të copëzuar jo të gjallë) të viruseve që mendohet se do qarkullojnë gjatë sezonit të gripit. Vaksina është mënyra më e mirë parandaluese ndaj gripit.

Më shumë