Author Archives: ishp

14 Apr
0

Kontakto

  Adresa  Rr.Aleksander Moisiu, nr 80, Tirane E-mail ishp@shendetesia.gov.al Drejtoria Tel: 042 374 756 Zyra e Informacionit Tel: 042 378 897 Epidemiologjia Tel: 042 363 553 Ekspertiza Sanitare Tel: 042 368 258 Kontrolli i Sëmundjeve Infektive Tel: 042 363 008 Radiombrojtja Tel: ...

Më shumë
14 Apr
0

Ligjet

Njihuni me ligjet rreth shëndetit publik duke klikuar në materialet e mëposhtme: Rregullore e Brendshme e Institutit të Shëndetit Publik Ligji për shëndetin publik Public health law Kodi penal i Republikës së Shqipërisë Për kujdesin shëndetësor në Republikën e Shqipërisë ...

Më shumë
14 Apr
0

Funksionet e ISHP

Funksionet e Institutit të Shëndetit Publik Qendra Kombëtare e Kërkimit/Studimit në Shëndetin Publik; Qendra Kombëtare e Trajnimit në Shëndet Publik; Qendra Kombëtare e Ekspertizës teknike në Shëndet Publik; Qendra Kombëtare e Referencës në Shëndet Publik; Qendra Kombëtare Operative në Shëndet ...

Më shumë
14 Apr
0

Drejtori i Përgjithshëm

Emri: EUGENA Mbiemri: TOMINI (ERINDI) Titulli: Mjeke infeksioniste/epidemiologe, “Doktore e shkencave” në fushën e sëmundjeve infektive dhe epidemiologji. Edukimi: Dr.Tomini është diplomuar në Fakultetin e Mjekësisë, Universiteti i Tiranës, Shqipëri. më 1998. Specializimi: Sëmundje Infektive dhe Epidemiologji e terrenit.   ...

Më shumë
14 Apr
0

Historiku i ISHP

Më 1935 ngrihet Laboratori Kombëtar i Prodhimit të Vaksinës Anti-Rabike (kundër Tërbimit). Më 1946 ngrihet Laboratori Qendror i Mikrobiologjisë Mjekësore. Më 1954 ngrihet Laboratori Qendror i Higjenës Mjekësore. Më 1969, mbi bazën e Laboratorit Qendror të Mikrobiologjisë Mjekësore dhe Laboratorit ...

Më shumë
14 Apr
0

Misioni i ISHP

Misioni i ISHP, si qendra Kombëtare në fushën e shëndetit publik, konsiston në zhvillimin dhe aplikimin e parandalimit dhe kontrollit të sëmundjeve, dëmtimeve, paaftësive, e faktorëve dëmtues shëndetësorë të mjedisit, dhe zhvillimin dhe aplikimin e promocionit të shëndetit, në bashkëpunim ...

Më shumë
13 Apr
0

Raporte

Indikatoret e Perbashket Shendetesoe  Europian (ECHI).(pdf) Raporti HIV-AIDS Ne Shqiperi Sjelljet e shëndetshme tek fëmijët e moshës shkollore 11, 13 dhe 15 vjeç – Raport (.pdf) Health Behavior in School – Aged Children  survey – Main findings (.pdf) Raporti Shëndetësor 2014 ...

Më shumë
28 Aug
0

Aktiviteti i mamografive të lëvizshme

Nga 27 prilli deri ne 30 prill njesia e parë e mamografisë së levizeshme do te jete në qytetin e Librazhdit. Nga 27 prilli deri ne 30 prill njesia e dyte e mamografisë së levizeshme do te jete ...

Më shumë
08 Apr
0

20 Marsi Dita Botërore e Shëndetit të Gojës

“Buzëqeshje gjatë gjithë jetës” Çfarë është dita botërore e shëndetit të gojës Dita Botërore e Shëndetit të Gojës, e vendosur nga Federata Dentare Botërore (FDI), organizohet çdo vit në 20 mars. Kjo ditë synon të rrisë ndërgjegjësimin, si dhe të ...

Më shumë
01 Apr
0

Instrument i mbledhjes së informacionit shëndetësor në mënyrë elektronike.

Klikoni në linkun e mëposhtëm për versionin shqip të instrumentit të OBSH-së për mbledhjen e informacionit shëndetësor në mënyrë elektronike: Baza e të dhënave të burimeve të informacionit: NHS 2020 – Shqipëri     

Më shumë