Category Archives: Uncategorized

14 Apr
0

Promocioni Shëndetësor

Më shumë
14 Apr
0

Thirrje për Aplikim

Insituti i Shendetit Publik kerkon te realizoje procedure per Blerjen e spoteve publicitare dhe transmetimin te mediave vizive dhe te shkruar te fushates sensibilizuese “Ndërgjegjësimi i popullatës për Autizmim „ Për të parë ftesën klioni në formatin pdf: këtu

Më shumë
14 Apr
0

Parandalimi dhe kontrolli i Sëm. Infektive

Work in progress

Më shumë
14 Apr
0

Konferenca/Seminare

Work in progress

Më shumë
13 Apr
0

Raporte

Indikatoret e Perbashket Shendetesoe  Europian (ECHI).(pdf) Raporti HIV-AIDS Ne Shqiperi Sjelljet e shëndetshme tek fëmijët e moshës shkollore 11, 13 dhe 15 vjeç – Raport (.pdf) Health Behavior in School – Aged Children  survey – Main findings (.pdf) Raporti Shëndetësor 2014 ...

Më shumë
08 Apr
0

20 Marsi Dita Botërore e Shëndetit të Gojës

“Buzëqeshje gjatë gjithë jetës” Çfarë është dita botërore e shëndetit të gojës Dita Botërore e Shëndetit të Gojës, e vendosur nga Federata Dentare Botërore (FDI), organizohet çdo vit në 20 mars. Kjo ditë synon të rrisë ndërgjegjësimin, si dhe të ...

Më shumë
01 Apr
0

Instrument i mbledhjes së informacionit shëndetësor në mënyrë elektronike.

Klikoni në linkun e mëposhtëm për versionin shqip të instrumentit të OBSH-së për mbledhjen e informacionit shëndetësor në mënyrë elektronike: Baza e të dhënave të burimeve të informacionit: NHS 2020 – Shqipëri     

Më shumë
19 Oct
0

25 Nëntor – 10 Dhjetor 2014. 16 Ditët e Aktivizmit Kundër Dhunës me Bazë Gjinore

16 Ditët e Aktivizmit Kundër Dhunës me Bazë Gjinore, është një Fushatë Globale që organizohet çdo vit. Fushata fillon në 25 Nëntor, Ditën Ndërkombëtare për Eleminimin e Dhunës Kundër Grave dhe  përfundon në 10 Dhjetor, Ditën e të Drejtave të ...

Më shumë
12