Author Archives: ishp

30 Jul
0

Takim për rolet dhe përgjegjësitë e aktorëve që merren me sigurimin, kontrollin dhe monitorimin e ujit të pijshëm

Takim për rolet dhe përgjegjësitë e aktorëve që merren me sigurimin, kontrollin dhe monitorimin e ujit të pijshëm Në datën 29 korrik 2016, Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës, në bashkëpunim më Institutin e Shëndetit Publik organizuan “Takimin me aktorë përgjegjës ...

Më shumë
30 Jul
0

FILLOJENI DITËN ME NjË GOTË UjË

Përgjegjësitë e aktorëve të ndryshëm në ruajtjen, kontrollin dhe monitorimin e cilësisë së ujit orëve të ndryshëm në ruajtjen, kontrollin dhe monitorimin e cilësisë së ujit Depozitat dhe Puset e Ujit. Si ti pastrojmë ato? Ndotja Mikrobike e Ujit. Si ...

Më shumë
11 Jul
0

Takim informues në kuadër të Ditës Botërore të Luftës ndaj Abuzimit me Drogat dhe Tregtimit të Tyre të Paligjshëm

Informacion   Më datë  6 Korrik 2016, Sektori i Shëndetit Mendor pranë Departamentit të Promocionit Shëndetësor në Institutin e Shëndetit Publik, organizoi një takim informues, në formë seminari me pjesëmarrjen e punonjësve të promocionit dhe shëndetit mendor nga Drejtoritë Shëndetësore ...

Më shumë
31 May
0

Takim sensibilizues me studentë dhe pedagogë të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë në kuadër të Ditës Botërore pa Duhan

Takim sensibilizues me studentë dhe pedagogë të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë në kuadër të Ditës Botërore pa Duhan   Në kuadër të Ditës Botërore Pa Duhan, e cila organizohet çdo 31 Maj në të gjitha vendet anëtare të Organizatës Botërore ...

Më shumë
12 May
0

12 Maj, Dita Ndërkombëtare e Infermierit

Aktivitet:   12 Maj, Dita Ndërkombëtare e Infermierit Sektori i Shëndetit Mendor në Departamentin e Promocionit Shëndetësor , Instituti i Shëndetit Publik, organizoi një aktivitet në kuadër të ditës Ndërkombëtare të Infermierit, 12 Maj.  Ky aktivitet u zhvillua me pedagog dhe ...

Më shumë
11 May
0

10 Maj, Dita Botёrore tё Promovimit tё Aktivitetit Fizik

  Nё kuadёr tё Ditёs Botёrore tё Promovimit tё Aktivitetit Fizik, datё 10 Maj 2016 ora 10, u organizua njё aktivitet tek Kodrat e Liqenit Artificial nё Tiranё.   Ky aktivitet u zhvillua nga Sektori i Stilit tё Jetёs (Departamenti ...

Më shumë
20 Apr
0

Aktivitet në kuadër të muajit të Ndërgjegjësimit për Autizmin

Aktivitet në kuadër të muajit të Ndërgjegjësimit për Autizmin Sektori i Shëndetit Mendor në Departamentit e Promocionit Shëndetësor, Instituti I Shëndetit Publik, organizoi një takim me stafet psikosocilae në DSHP-të e Shqipërisë. Ky takim u fokusua në Muajin e Sensibilizimit ...

Më shumë
17 Mar
0

Paraqitja e manualit të indikatorëve shëndetësore 15 Mars 2016

Paraqitja e manualit të indikatorëve shëndetësore 15 Mars 2016   Me datë 15 Mars 2016, në Tiranë u paraqit Manuali i Indikatorëve Shëndetësorë, dokument i cili u hartua në sajë të një pune intensive gjatë dy viteve të fundit sipas ...

Më shumë
03 Mar
0

Nënshkrimi i Marrëveshjes së Bashkëpunimit Shqipëri-Kosovë në Shëndet Publik

Nënshkrimi i Marrëveshjes së Bashkëpunimit Shqipëri-Kosovë në  Shëndet Publik    Më datë 2 Mars 2016, Instituti i Shëndetit Publik i Republikës së Shqipërisë dhe Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Republikës së Kosovës lidhën një marrëveshje bashkëpunimi në fushën e ...

Më shumë
01 Mar
0

Çfarë duhet të bëjmë për një shëndet të mirë mendor?

Më shumë