Administrimi i antibiotikëve

Critically Important Antimicrobials for Human Medicine Guidelines for the prevention and control of carbapenem-resistant Enterobacteriaceae, Acinetobacter baumannii and Pseudomonas aeruginosa ...
Read More

Përshkrimi për moshën pediatrike

Protokolle: Protokoll i diagnozes, menaxhimit dhe ndjekjes se te semureve me FK Protokoll i kujdesit (promocion, parandalim, terapi, diagnoze, ndjekje ...
Read More

Gjendjet shëndetësore dhe trajnimi

Otitis media (acute): antimicrobial prescribing Prostatitis (acute): antimicrobial prescribing Pyelonephritis (acute): antimicrobial prescribing Sinusitis (acute): antimicrobial prescribing Sore throat (acute): ...
Read More