Rezultatet e testimit do t’i merrni pranë qendrës suaj shëndetësore.

Rezultati negativ: do të thotë se nuk jeni e infektuar me HPV dhe keni rrezikk shumë të ulët për të zhvilluar kancer të qafës së mitrës deri në kryerjen e testimit depistues pasardhës. Në varësi të moshës, do të njoftoheni përsëri për të kryer depistimin pas 5 viteve.

Rezultati pozitiv: do të thotë se jeni e infektuar me HPV, prandaj për të kontrolluar më mirë qafën e mitrës duhet të bëni një ekzaminim tjetër që quhet kolposkopi.