09 Apr
0

Njësia e parë e mamografisë së lëvizshme do të jetë në Fier dhe Njësia e dytë në Vlorë (QSH Kote) nga data 06/01/2020 – 17/01/2020

Nga 27 prilli deri ne 30 prill njesia e parë e mamografisë së levizeshme do te jete në qytetin e Librazhdit. Nga 27 prilli deri ne 30 prill njesia e dyte e mamografisë së levizeshme do te jete ...

Më shumë