01 Jan
0

Njësia e parë e mamografisë së lëvizsshme do të jetë në Has në datat 25/10/2021-29/10/2021 dhe njësia e dytë e mamografisë së lëvizsshme do të jetë në Librazhd në datat 25/10/2021-29/10/2021

Nga 27 prilli deri ne 30 prill njesia e parë e mamografisë së levizeshme do te jete në qytetin e Librazhdit. Nga 27 prilli deri ne 30 prill njesia e dyte e mamografisë së levizeshme do te jete ...

Më shumë