09 Apr
0

Njësia e parë e mamografisë së lëvizshme do të jetë në Krujë nga data 07.01.2019-18.01.2019

Nga 27 prilli deri ne 30 prill njesia e parë e mamografisë së levizeshme do te jete në qytetin e Librazhdit. Nga 27 prilli deri ne 30 prill njesia e dyte e mamografisë së levizeshme do te jete ...

Më shumë