01 Jan
0

Njësia e parë e mamografisë së lëvizshme do të jetë në Fier nga data 11 /01/2021- 22/01/2021

Nga 27 prilli deri ne 30 prill njesia e parë e mamografisë së levizeshme do te jete në qytetin e Librazhdit. Nga 27 prilli deri ne 30 prill njesia e dyte e mamografisë së levizeshme do te jete ...

Më shumë