09 Apr
0

Njësia e parë e mamografisë së lëvizshme do të jetë në Permet nga data 08/07/2019 – 19/07/2019

Nga 27 prilli deri ne 30 prill njesia e parë e mamografisë së levizeshme do te jete në qytetin e Librazhdit. Nga 27 prilli deri ne 30 prill njesia e dyte e mamografisë së levizeshme do te jete ...

Më shumë