09 Apr
0

Njësia e parë e mamografisë së lëvizshme do të jetë në Kucovë nga data 26/10/2020 – 30/10/2020 dhe Njësia e dytë në Milot nga data 26/10/2020 -30/10/2020

Nga 27 prilli deri ne 30 prill njesia e parë e mamografisë së levizeshme do te jete në qytetin e Librazhdit. Nga 27 prilli deri ne 30 prill njesia e dyte e mamografisë së levizeshme do te jete ...

Më shumë