09 Apr
0

Njësia e parë e mamografisë së lëvizshme do të jetë në Bilisht nga data 16/09/2019 – 27/09/2019, Njësia e dytë në Burrel nga data 09/09/2019 – 27/09/2019

Nga 27 prilli deri ne 30 prill njesia e parë e mamografisë së levizeshme do te jete në qytetin e Librazhdit. Nga 27 prilli deri ne 30 prill njesia e dyte e mamografisë së levizeshme do te jete ...

Më shumë