04 Mar
0

Njësia e parë e mamografisë së lëvizsshme do të jetë në Pukë në datat 18/04/2022-06/05/2022 dhe Njësia e dytë e mamografisë së lëvizsshme do të jetë në Krujë në datat 18/04/2022-29/04/2022

Nga 27 prilli deri ne 30 prill njesia e parë e mamografisë së levizeshme do te jete në qytetin e Librazhdit. Nga 27 prilli deri ne 30 prill njesia e dyte e mamografisë së levizeshme do te jete ...

Më shumë