04 Mar
0

Tetori Rozë – Itinerari i mamografive të lëvizshme gjatë muajit Tetor

Nga 27 prilli deri ne 30 prill njesia e parë e mamografisë së levizeshme do te jete në qytetin e Librazhdit. Nga 27 prilli deri ne 30 prill njesia e dyte e mamografisë së levizeshme do te jete ...

Më shumë