1. Udherrefyesi i Menaxhimit dhe trajtimi MDR-TB (Final)
  2. Udherrefyesi i TB Medicines al final
  3. Udhezuesi per TB ne Kujdesin Paresor final
  4. Udhërrëfyesi i kontrollit të infeksionit tb dhe mdr-tb dhe politikat e depistimit për punonjësit e kujdesit shëndetësor final
  5. Udhërrëfyes për Menaxhimin e Infeksionit latent TB final
  6. Udhërrëfyes kombëtar për menaxhimin dhe trajtimin e TB tek fëmijët_Alb_Final