Trainim në Krujë “Varësia nga droga”, në kuadër të muajit të sensibilizimit për problemet që vijnë nga varësia dhe abuzimi me droga.

23.06.2104

Ne kuadër  të muajit të sensibilizimit kundër varësisë dhe abuzimit me droga, Sektori i Shëndetit Mendor, në Departamentin e Promocionit të Shëndetit, në bashkëpunim me OJF Aksion Plus, organizoi një trainim në qytetin e krujës.

Ky trainim u bë me mbështjetjen e DSHP-së së qyteti dhe në të morën pjesë mjekë, infermier, specialistë të DSHP, etj.

Çështjet kryesore që u trajtuan ishin, llojet e drogave, problemet kryesore që lidhen ma varësinë dhe abuzimin me droga, metodat kryesore të trajtimit të varësisë nga droga, metodat kryesore të vlerësimit të problemeve që lidhen me varësinë dhe abuzimin me droga.