Këshillimi i Gruas


Këshillimi pas një rezultati pozitiv të testit HPV

Testimi për HPV ndihmon në PARANDALIMIN e kancerit të qafës së mitrës.

Testi HPV pozitiv, do të thotë se ka një infeksion me këtë virus në qafën e mitrës.

Vetëm pak femra pozitive me HPV mund të zhvillojnë kancer të qafës së mitrës.

Nëse rezultati i testit të HPV-së del pozitiv, rekomandohet kryerja sa më shpejt e kolposkopisë.

 


 

Informacione lidhur me HPV-në për gratë me rezultat pozitiv të testit

HPV transmetohet me anë të aktit seksual, por është e pamundur të dimë se Kur apo prej Kujt mund të merret.

HPV nuk është një shenjë pabesnikërie apo imoraliteti.

HPV është i vështirë për t’u parandaluar. Prezervativët mbrojnë kundër HIV-it dhe shtatzanive të padëshiruara, por ato nuk mbrojnë nga HPV-ja.

                                                                

Të jesh HPV pozitiv, apo të jesh trajtuar ndaj tij nuk vështirëson mbetjen shtatzënë, apo lindjen e një fëmije të shëndetshëm.