Në datat 28 – 31 Tetor makina e mamografisë së lëvizshme do të gjendet në Milot për ekzaminime falas të gjirit.

Ftojmë të gjitha gratë të kryejnë mamografi.

#TetoriRozë

#VrapojmëPërJetën