Në datat 28 – 31 Tetor makina e mamografisë së lëvizshme do të gjendet në Rrogozhinë për ekzaminime falas të gjirit.

Ftojmë të gjitha gratë të kryejnë mamografi.

 

#TetoriRozë 

 #VrapojmëPërJetën