Sot në Ditën Botërore të Kontracepsionit u mblodhëm së bashku me kolegët e LMIS dhe promocionit shëndetësor nga të gjitha NJVKSH-të.

Mesazhi i kësaj dite është:  Është jeta juaj, është përgjegjësia juaj”