PARANDALIMI I AKSIDENTEVE RRUGORE GJATË TEMPERATURAVE TË ULËTA