Informacion për shkallën e përhapjes së koronavirusit të ri 

31 janar 2020

 

Situata aktuale ndërkombëtare

 

Situata ndërkombëtare sipas ECDC-së e datës 31 janar 2020-të është si më poshtë: 

 • Në nivel global, janë raportuar në total 9834 raste të konfirmuara me 2019 –
 • Në Kinë: 9723 raste të konfimuara

            213 vdekje

 • Jashtë Kinës: 111 raste të konfirmuara

20 shtete të përfshira

Tabela më poshtë paraqet numrin e rasteve të konfirmuara deri në datën 31 Janar 2020 sipas shteteve (sipas ECDC):  https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china

 

Shteti Nr i rasteve te konfirmuara (31 janar 2020)
Kina 9723
Japoni 14
Republika e Koresë 7
Vietnam 5
Singapor 13
Australi 9
Malajzi 8
Kamboxhia 1
Tajland 14
Taivan 9
Nepal 1
Indi 1
Filipine 1
Sri Lanka 1
USA 6
Kanada 3
Finlanda 1
Franca 6
Gjermani 5
Italia 2
Emiratet e Bashkuara Arabe 4
Total 9834

 

Rekomandime dhe këshilla nga OBSH

Gjatë shpërthimeve të mëparshme nga koronaviruset e tjerë (Sindroma Respiratore e Lindjes së Mesme (MERS) dhe Sindroma Respiratore Akute e Rëndë  (SARS), transmetimi nga njeriu te njeriu ndodhi përmes spërklave të përshtymës, kontaktit të drejtpërdrejtë human (fizik), apo kontaktit indirekt (nëpërmjet sipërfaqeve/objekteve të kontaminuara). Këto fakte sugjerojnë që mënyra e transmetimit të 2019-nCoV mund të jetë e ngjashme. Parimet themelore për të zvogëluar rrezikun e përgjithshëm të transmetimit të infeksioneve akute të frymëmarrjes përfshijnë masat e mëposhtme:

 • Shmangia e kontaktit të ngushtë me njerëzit që vuajnë nga infeksione akute të rrugëve të frymëmarrjes.
 • Larja e shpeshtë e duarve, veçanërisht pas kontaktit të drejtpërdrejtë me njerëzit e sëmurë ose mjedisin e tyre.
 • Shmangia e kontaktit të pambrojtur me kafshët (qofshin ato shtëpiake ashtu edhe të egra).
 • Personat me simptoma të infeksioneve akute të rrugëve të frymëmarrjes  duhet të praktikojnë higjenën respiratore të lidhur me kollën (ruajtja e distancës,  mbulimi me shami/letër ose rroba kur teshtijnë apo kolliten, larje e duarve)
 • Brenda mjediseve të kujdesit shëndetësor, forconi praktikat standarde të parandalimit të infeksionit dhe kontrollit në spitale, veçanërisht në shërbimet e urgjencës.

 

Në rast të simptomave të lidhura me infeksionet respiratore qoftë gjatë udhëtimit ashtu edhe pas tij, udhëtarët inkurajohen të kërkojnë kujdes mjekësor dhe të ndajnë historinë e tyre të udhëtimit me personelin shëndetësor.

 

Situata e koronavirusit për Shqipërinë

 • Bazuar në informacionin e deritanishëm mbi situatën ndërkombëtare, si dhe në mungesën e linjave ajrore direkte me Kinën, udhëtimin e shtetasve tanë atje dhe anasjelltas, rreziku për depërtimin e virusit në Shqipëri vazhdon të mbetet i ulët – teksa vendet e BE-së e kanë të moderuar.
 • Në Shqipëri nuk ka asnjë rast të konfirmuar me koronavirusin e ri.
 • Bazuar në vlerësimin e kapaciteteve ky rrezik është i moderuar në lidhje me përhapjen e tij (nëse virusi do të futet në vend) dhe kjo lidhet kryesisht me kontrollin e infeksioneve spitalore, dhe përdorimin e mjeteve të mbrojtjes personale.
 • Në kuadër të shpalljes nga OBSH-ja të Emergjencave të Shëndetit Publik me Impakt Ndërkombëtar (PHEIC), u zhvillua nw MSHMS sot mbledhja e Task – Forcës së strukturave sshëndetësore dhe ekspertëve për masat për parandalimin e depërtimit dhe përhapjes së koronavirusit të ri. Në këtë takim u theksuan rritja e masave të ndërmarra për gjurmimin dhe izolimin e rastit duke kordinuar punën me të gjitha strukturat shëndetësore në terren si dhe rritjen e ndërgjegjësimit.
 • Në Shqipëri vijojnë masat e shtuara në pikat kufitare ajrore, tokësore dhe portuale, me survejancë të përforcuar dhe masa të shtuara higjieno-sanitare.
 • Aktualisht Shqipëria ka një survejancë shumë të mirë të infeksioneve respiratore të rënda si dhe atyre akute në të gjithë vendin dhe sistemi i kapjes së hershme dhe njoftimit të hershëm është i mirëpërcaktuar dhe funksionon më së miri.
 • ISHP ka një laborator të standardizuar në lidhje me vendosjen e diagnozës së koronaviruseve dhe infeksioneve virale dhe stafe të trajnuara për inteligjencën epidemike.
 • Instituti i Shëndetit Publik organizoi sot Trajnimin e përfaqësuesve të NjVKSH në vend mbi parapërgatitjen për masat e kontrollit të infeksionit 2019 – nCoV ( koronavirusi i ri).