Dita Botërore e Ndihmës së Parë është një mbikëqyrje globale e mbajtur të shtunën e dytë në shtator. Ajo u krijua nga Federata Ndërkombëtare e Shoqatave të Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe (IFRC) në vitin 2000 dhe është festuar çdo vit që nga ajo kohë. Termi “ndihmë e parë” i referohet ndihmës që i jepet kujtdo që vuan një dëmtim apo sëmundje të papritur. Qëllimet e tij kryesore janë ruajtja e jetës dhe parandalimi i gjendjes nga përkeqësimi. Ajo nuk jepet gjithmonë nga personeli mjekësor. Në situata të emergjente, njerëzit e zakonshëm shpesh duhet të japin ndihmën e parë për të shpëtuar jetën e dikujt. Ndihma e parë nuk kërkon domosdoshmërisht ndonjë njohuri paraprake dhe mund të përfshijë improvizim. Megjithatë, nëse personat që japin ndihmën e parë nuk e dinë se çfarë po bëjnë ata mund të dëmtojnë në vend që të ndihmojnë. Kjo është arsyeja pse FNKK inkurajon njerëzit që t’i nënshtrohen trajnimit themelor të ndihmës së parë ose të paktën të edukojnë veten duke përdorur burime të besueshme të disponueshme.  Dita Botërore e Ndihmës së Parë synon të rrisë ndërgjegjësimin se si ndihma e parë mund të parandalojë lëndimet dhe të shpëtojë jetën në situata të përditshme dhe të krizës, si dhe në promovimin e aksesit të ndihmës së parë. Ngjarjet dhe aktivitetet e mbajtura në këtë ditë përqëndrohen në trajnimin për ndihmën e parë. Çdo vit, zgjidhet një temë e re globale për ditën dhe pjesëmarrësit inkurajohen të planifikojnë ngjarjet sipas temës së vitit aktual.