Shkolla Teknike-Ekonomike

Në shkollën teknike-ekonomike, me datë 19 Janar 2017, u zhvillua një takim sensibilizues, në kuadër të fushatës për parandalimin e dhunës. Pjesëmarrës ishin nxënes të klasave të dhjeta të kësaj shkolle.
Në këtë takim u trajtuan disa cështje lidhur me parandalimin e dhunës. kështu, fillimish u fol për format e dhunës duke filluar me dhunën fizike, psikologjike, emocionale dhe seksuale. Për të kaluar më pas në kontekstin shqiptar, në mënyrën se si percpetihet dhuna dhe se cilat janë mënyrat më të përshtatshme për parandalimin e saj.
Në fund u la një hapësirë për pyetje dhe komente nga nxënësit lidhur me dhunën dhe dhe shembuj të tyre për këtë cështje.