Raport

 

Aktivitet informues-sensibilizues për shëndetin mendor në shkollën “Niket Dardani”, Tiranë

 

Më datë 4 Nëntor 2016, Sektori i Shëndetit Mendor në Departamentin e Promocionit, Instituti i Shëndetit Publik organizoi dy aktivitete informuese sensibilizuese në shkollën 9 vjeçare  “Niket Dardani”, Tiranë.

Tema e trajutar ishte shëndeti mendor. U trajtuan disa aspekte në këtë fushë të tilla si: karakteristikat e problemeve të shëndetit mendor, problemet me të përhapura të shëndetit mendor, kur është e neojshme të kërkohet ndihmë për një problem të shëndetit mendor, parandalimi në shëndetin mendor, etj.

Këto dy takime u zhvilluan me dy grupe nxënësish, të cilët ishin njëri në klasën e pestë dhe të gjashtë dhe tjetri në klasën e shtatë e të tetë. U mendua që të ndaheshin pasi edhe zhvillimi është i ndryshëm dhe mënyra e kominikimit është e ndryshme.

Në fund u la një hapësirë për dikutime, kun xënësit shfaqën shumë interes për çështjet e trajtuara dke u angzhuar në masë në bërjen e pyetjeve, sjelljen e eksperiencave nga jeta , komente, etj.

 

Fig 1Fig 2