poster 48x68-01

Informacione te tjera rreth vaksinimit :

Sëmundjet e parandalueshme me vaksinë (pdf)

Vaksinimi: Nje zgjedhje e shëndetshme për ju dhe fëmijën tuaj (pdf)

Vaksina MMR nuk Shkakton Autizëm (pdf)