Zyra e Mbrojtjes nga Rrezatimet

Logo e Zyres se Mbrojtjes nga Rrezatimet 

 

Komisioni i Mbrojtjes nga Rrezatimet

           ( kontakto ZMR  )

Zyra e Mbrojtjes nga Rrezatimet 

 Adresa

 Instituti i Shëndetit Publik

 Rruga Aleksandër Moisiu ,

 No 80,Kinostudio, Tiranë

e-mail : zmr@ishp.gov.al

 

 

Historiku

1972- Viti në të cilin, Shqipëria ka për herë të parë një legjislacion dhe një rregullore e cila mbulonte çështjet kryesore të rrezatimit jonizues.

1995– Në bazë të rekomandimeve të Misionit RAPAT në vitit 1992, miratohet ligji Nr.8025 datë 9.11.1995 “Për mbrojtjen nga rrezatimi jonizues”. Ligji përmban tre shtyllat bazë: licensimin, inspektimin dhe sanksionet.Në zbatim të këtij ligji u krijua Autoriteti Kompetent Kombëtar në fushën e mbrojtjes nga rrezatimi, i cili ka dy nivele :

 • Komisioni i Mbrojtjes nga Rrezatimet si organ vendimmarrës, i cili drejtohet nga Ministri i Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale
 • Zyra e Mbrojtjes nga Rrezatimet si organ ekzekutiv i saj

Detyrat dhe përgjegjësitë e tyre përcaktohen në ligj

1996– Krijohet Zyra e Mbrojtjes nga Rrezatimet pranë Institutit të Shëndetit Publik me strukturën: një përgjegjës dhe dy specialistë. Kryetari i kësaj zyre është dhe sekretar i KMR-së. Zyra e mbrojtjes nga Rrezatimet mbulon të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me sigurinë dhe sigurimin e rrezatimit. I gjithë aktiviteti i kësaj zyre financohet nga buxheti i shtetit.

2000– Nis proçesi i licensimit, inspektimit, import- eksportit dhe transportit të burimeve të rrezatimit jonizues.

2007– Nis inventarizimi në sistemin RAIS i të gjithë subjekteve të licensuar që ushtrojnë veprimtari me burime të rrezatimit jonizues, burimeve radioaktive të kategorisë nga I deri në V, import – eksport,  transport të burimeve të rrezatimit jonizues si dhe inspektimeve të kryera në rang prefekturash.

2008– Amendimi i Ligjit Nr.8025 datë 9.11.1995 “Per mbrojtjen nga rrezatimi”, i cili merr në konsideratë çështjet që lidhen me sigurimin e burimeve të rrezatimit jonizues, rritjen e pavarsisë së KMR, sipas të cilit tashmë anëtaret zgjidhen me VKM dhe pa konflikt interesi, miratimin e rregulloreve me vendim të Këshillit të Minstrave si dhe krijimin e inventarit të burimeve të rrezatimit pranë ZMR-së.

2008-2012– Është rishikuar legjislacioni dhe rregulloret që kanë të bëjnë me mbrojtjen nga rrezatimi jonizues në përputhje me Direktivat dhe rekomandimet e EU si dhe standartet e ANEA-s.

2011– Miratohet ligji Nr.10469 datë 16.10.2011 “Per mbrojtjen nga rrezatimet jojonizuese”, i cili përcakton Komionin e Mbrojtjes nga Rrezatimet, si Autoritet Kompentent në këtë fushë dhe Zyren e Mbrojtjes nga Rrezatimet, si organ ekzekutiv të tij.

Gjatë këtyre viteve Komisioni i Mbrojtjes nga Rrezatimet dhe Zyra e Mbrojtjes nga Rrezatimet ka bashkëpunuar për realizimin e detyrave dhe me institucione si: Instituti i Fizikës Bërthamore, Instituti i Shëndetit Publik, Instituti i Rrezatimeve si dhe Instituti i Mbrojtjes nga Rrezatimet.

2013– Në kuadrin e inspektimeve janë amenduar Ligji Nr. 8025, Datë 9.11.1995, “Për mbrojtjen nga rrezatimet jonizuese” përkatësisht Ligji Nr.26, datë 14. 02. 2013 dhe Ligji Nr.10469, datë 13.10.2011 “Për mbrojtjen nga rrezatimet jojonizuese”, përkatësisht Ligji Nr.27, datë 14. 02. 2013. Inspektimi do të kryhet nga Zyra e Mbrojtjes nga Rrezatimet.

2014– Vendimi Nr.123 datë 05.03.2014 ‘’ Për ngritjen ,përbërjen dhe mënyrën e organizimit,të funksionimit e të shpërblimit të Komisionit të Mbrojtjes nga Rrezatimet.Urdhri Nr.124 datë 27.03.2014,për përcaktimin e anëtarëvë dhe ekspertëve të Komisionit të Mbrojtjes nga Rrezatimet.

 

KOMISIONI I MBROJTJES NGA RREZATIMET

 • OGERTA MANASTIRLIU , KRYETAR I KMR
 • RUSTEM PACI , SEKRETAR I KMR

 

ANËTARËT E KMR

 • ANTONETA NJEHRRENA  e-email: Andoneta.Njehrrena @shendetesia.gov.al
 • BRUNILDA DACI e-email: brunilda.daci@gmail.com
 • ALBANA FICO  e-email:albana.fico@ishp.gov.al
 • JETMIR BRAHA  e-email:jetmir.braha@akep.al
 • SHKËLQIM MEMA e-email:memashkelqim@gmail.com
 • ODETA KOJA e-email:okojaal@yahoo.com

EKSPERTËT E KMR

 • FATOSH KLOSI e-email:fatoshklosi@yahoo.it
 • KOSTANDIN DOLLANI   e-email:kostandindollani@yahoo.com
 • DHIMITRAQ ZIU  e-email:ziudh@mrp@.gov.al
 • AGRON YLLI   e-email:agronylli@yahoo.com

 

ZYRA E MBROJTJES NGA RREZATIMET

 • RUSTEM PACI ,KRYETAR  
 • IDA MURAJ,INSPEKTOR  
 • SUELA SHTËMBARI , INSPEKTOR
 • SENI MEMAJ , INSPEKTOR   
 • SHEJNA MITKU, INSPEKTOR  
 • SULEJMAN XHETANI, INSPEKTOR   
 • HERMES PLAKU , INSPEKTOR   
 • VJOLANDA GJINO , LABORANTE
 • ESMERALDA FERO,SPECIALISTE
 • FLORIDA BELULI, IT
 • ARLINDA SHAMETI , JURISTE

TË NJOHUR NGA KMR SI EKSPERT I KUALIFIKUAR NË FUSHËN E MBROJTJES NGA RREZATIMET JONIZUESE

 • DURIM KRYEZIU          068 40 21 875     MBLEDHJA E KMR DT.17.06.2011
 • ERVIS TELHAJ          069 28 10 424     MBLEDHJA E KMR DT.17.06.2011
 • LUAN QAFMOLLA       068 25 63 186     MBLEDHJA E KMR DT.17.06.2011
 • RUSTEM PACI(nuk ushtron profesionin) MBLEDHJA E KMR DT.17.06.2011
 • KOSTANDIN DOLLANI 069 22 37 097     MBLEDHJA E KMR DT.17.06.2011
 • SHKËLQIM MEMA 069 21 82 095     MBLEDHJA E KMR DT.14.10.2011
 • ALBERT NOÇKA 068 20 54 305     MBLEDHJA E KMR DT.14.10.2011
 • ERJONA BAKIU 069 31 94 406     MBLEDHJA E KMR DT.22.06.2012
 • BARDHYL GRILLO 069 30 45 066     MBLEDHJA E KMR DT.18.01.2013
 • MANJOLA SHYTI 069 22 38 247     MBLEDHJA E KMR DT.31.12.2014
 • FLORIDA CFARKU 069 24 82 632     MBLEDHJA E KMR DT.31.12.2014
 • KOZETA BODE 068 30 46 703     MBLEDHJA E KMR DT.31.12.2014
 • DRILONA KISHTA 069 25 41 921     MBLEDHJA E KMR DT.31.12.2014
 • FATOS YLLI  069 23 72 431     MBLEDHJA E KMR DT. 18.11.2016
 • GERTI XHIXHA   069 21 77 319     MBLEDHJA E KMR DT. 18.11.2016
 • ORTESA SALIANJI 067 49 72 075 MBLEDHJA E KMR DT.07.02.2020
 • RODINA MYRKU 067 40 90 682 MBLEDHJA E KMR DT.07.02.2020
 • IRENA MUÇOLLARI 069 21 61 829 MBLEDHJA E KMR DT.04.05.2020
 • IRMA BËRDUFI 069 52 62 759 MBLEDHJA E KMR DT.04.05.2020
 • DRITAN PRIFTI  067 48 05 452    MBLEDHJA E KMT  DT.25.11.2020

 

TË NJOHUR NGA KMR SI EKSPERT I KUALIFIKUAR NË FUSHËN E MBROJTJES NGA RREZATIMET JOJONIZUESE

 • ALBERT NOÇKA 068 20 54 305     MBLEDHJA E KMR DT.12.03.2013
 • SHKËLQIM MEMA 069 21 82 095     MBLEDHJA E KMR DT.12.03.2013
 • RUSTEM PACI(nuk ushtron profesionin) MBLEDHJA E KMR DT.12.03.2013
 • FATOS YLLI 069 23 72 431     MBLEDHJA E KMR DT.19.08.2014
 • THEODHOR KARAJA 069 21 82 901      MBLEDHJA E KMR DT.19.08.2014
 • KOSTANDIN DOLLANI 069 22 37 097 MBLEDHJA E KMR DT.19.08.2014
 • PARTIZAN MALKAJ 067 40 62 560      MBLEDHJA E KMR DT.19.08.2014
 • ISIDOR KOKALARI 069 72 96 931      MBLEDHJA E KMR DT.19.08.2014
 • BESNIK DOBI 069 27 04 423       MBLEDHJA E KMR DT.19.08.2014
 • DHURATA KUQI      069 84 64 880       MBLEDHJA E KMR DT.17.06.2015
 • GENCI MESI       069 40 31 259       MBLEDHJA E KMR  DT.24.11.2015
 • ALGENTI LALA      067 28 23 754        MBLEDHJA E KMR DT.19.04.2017
 • BEXHET KAMO       069 20 83 433        MBLEDHJA E KMR DT.19.04.2017
 • ILIR SHINKO               067 20 33 918       MBLEDHJA E KMR DT.19.04.2017 
 • OLIMPJON SHURDI     068 20 64 109        MBLEDHJA E KMR DT.19.04.2017
 • VLADI KOLIÇI       +355 42 227 914        MBLEDHJA E KMR DT.19.04.2017  
 • KLITON ZAJMI              069 22 23 523        MBLEDHJA E KMR DT.14.06.2017
 • AGRON MYSHKETA    067 38 41 026        MBLEDHJA E KMR DT.28.08.2017

 

PERSONA FIZIKË /JURIDIKË TË NJOHUR NGA KMR

 • INSTITUTI I FIZIKËS BËRTHAMORE TË ZBATUAR                                                                        

ZNJ. BRUNILDA DACI 069 24 20 838 MBLEDHJA E KMR DT.17.06.2015

TRAJNIM NË FUSHËN E MBROJTJES NGA RREZATIMET JONIZUESE TË KATEGORIVE SI MË POSHTË

 • EKSPERT I KUALIFIKUAR
 • PËRGJEGJËS PËR MBROJTJEN NGA RREZATIMET JONIZUESE
 • PUNONJËS QË PËRDOR BURIME TË RREZATIMIT JONIZUES
 • PUNONJËS I TRUPËS RREGULLATORE
 • INSTITUTI I FIZIKËS BËRTHAMORE TË ZBATUAR

        ZNJ. BRUNILDA DACI 069 24 20 838 MBLEDHJA E KMR DT.17.06.2015

         IFBZ ËSHTË I VETMI INSTITUCION QË KRYHEN :

 • PLAN / EKSPERTIZËN PËR BURIME RADIOAKTIVE TË KATEGORISË 1,2,3,4, DHE 5 ( Për përdorim, ruajtje të përkohëshme,transport të burimeve radioaktive )
 • PLAN / EKSPERTIZËN PËR GJENERATORË ME RREZE X , PËR SUBJEKTET SHTETËRORE
 • POLICIA E SHTETIT

  NË MBLEDHJEN E KMR DT.21.5.2019 ËSHTË MARRË VENDIM QË:

  POLICIA E SHTETIT ËSHTË I VETMI INSTITUCION QË PËRGATIT PLANIN E SIGURIMIT FIZIK  PËR BURIME RADIOAKTIVE TË KATEGORISË 1 ,2 DHE 3      ( Për përdorim, ruajtje të përkohëshme,transport të burimeve radioaktive )
  Realizimi i planit të sigurimit ,do të bëhet nga subjektet në bashkëpunim me strukturat vendore të Policisë së Shtetit (drejtoria vendore e policisë,komisariati i policisë),aty ku kompanitë do të ushtrojnë veprimtarinë me burime radioaktive.

 

TRAJNIM I PUNONJËSVE QË PËRDORIN BURIME TË RREZATIMIT JONIZUES

 • INSTITUTI I RREZATIMEVE

Z.FATOS YLLI                          069 23 72 431        MBLEDHJA E KMR DT.13.02.2013

 • INSTITUTI I MBROJTJES NGA RREZATIMET

Z.KOSTANDIN DOLLANI      069 22 37 097         MBLEDHJA E KMR DT.13.02.2013 

 

PËR KRYERJEN E KONTROLLIT TEKNIK TË PAJISJEVE RADIOLOGJIKE QË PËRDOREN NË MJEKËSI

 • EDNA FARMA

ILMI HOXHA 068 22 14 181 MBLEDHJA E KMR DT.23.03.2016

 • INSTITUTI I FIZIKËS BËRTHAMORE TË ZBATUAR                                                                        

ZNJ. BRUNILDA DACI 069 24 20 838 MBLEDHJA E KMR DT.23.03.2016

GERTI XHIXHA   069 21 77 319          MBLEDHJA E KMR DT.21.05.2019

 • EXITRON SH.P.K

       Z. ARMANDO  KALAJ     067 50 00 848                  MBLEDHJA E KMR DT.07.02.2020

       Z. NIKO HYKA             068 22 64 725                 MBLEDHJA E KMR DT.23.06.2020     

PËR REALIZIMIN E MATJEVE

 • SAFET DOGJANI 069 25 67 778         MBLEDHJA E KMR DT.28.02.2017

 

 • TË NIVELIT TË PËRQËNDRIMIT TË RADONIT NË TOKË,UJË DHE AJËR
 • TË NIVELIT TË PËRQËNDRIMIT TË RADIONUKLIDEVE NATYRORE (K.U.TH)NË TOKË DHE MATERIALET E NDËRTIMIT
 • TË RREZATIMIT GAMMA TOTAL

KOMPANI TË NJOHURA  NGA KMR PËR MIRËMBAJTJE, INSTALIM TË PAISJEVE GJENERATORË ME RREZE X

 • MEDFAU ( vetëm mirëmbajtje)

Z.SHKËLQIM VERDHA        042 22 70 367   MBLEDHJA E KMR DT.28.12.2016

 • ALBAPHOTO

Z.ALBAN XHAFERI             069 20 95 035    MBLEDHJA E KMR DT.28.02.2017

 • HEALTH &LIGHT

Z.ERION ÇELA                      067 20 78 288    MBLEDHJA E KMR DT.14.06.2017

 • MONTAL

Z.SKËNDER LUFI                   042 27 13 85    MBLEDHJA E KMR DT.14.06.2017

 • E.S DISTRIMED

ZNJ. ORJADA JAHO              042 27 06 60     MBLEDHJA E KMR DT.28.08.2017

 • BORA DENTAL ALBANIA

Z.YLL BAJRAMI                   069 70 87 585    MBLEDHJA E KMR DT.22.08.2018

 • BNT ELECTRONICS

Z.JOVAN BOJDANI             042 22 73 777     MBLEDHJA E KMR DT.22.08.2018

 • FUTURA DENT (vetëm mirëmbajtje)

ZNJ.ANTONETA MUÇAJ    069 92 88 878    MBLEDHJA E KMR DT.22.08.2018

 • LINEAR

Z. KRISTAQ SHUPERKA  067 20 09 030    MBLEDHJA E KMR DT.23.10.2018

 • FEDOS SH.P.K

Z.ORION STRUGA               068 20 76 261     MBLEDHJA E KMR DT.15.03.2019

 • MEDICAL DISTRIBUTION P.K

Z.ALBAN XHAFERI             069 20 93 093    MBLEDHJA E KMR DT.21.05.2019

 • ALBASCAN SH.P.K (Vetëm për pajisje të sigurisë së lartë, X-ray inspection system )

Z.ELTON JORGJIS               069 24 70 770      MBLEDHJA E KMR DT.21.05.2019

 • SOLLAKU GROUP

ZNJ. LURIANA SOLLAKU      069 60 34 141    MBLEDHJA E KMR DT.21.05.2019

 

 • EVITA SH.P.K 067 60 97 965     MBLEDHJA E KMR DT.30.07.2019

ZNJ.ELONA SARAÇI

 • MSE P.K                           04 22 04 008       MBLEDHJA E KMR DT.30.07.2019
 1. ARBËR LICAJ
 • AES COMMUNICATION

Z.JANI ANGJELI                  00355 52 22 41 13  MBLEDHJA E KMR DT.25.09.2019 

 • TUNAMAR SH.P.K
Z.ZAMIR  DURBAKU         0692043271         MBLEDHJA E KMR DT.25.09.2019
 • SERVIS DENTAL ALBANIA SH.P.K

Z.SALI  RIRA                        0674076652               MBLEDHJA E KMR DT.17.12.2019

 • ALFLEXIM SH.P.K

Z.FATOS AHMATAJ           069 20 51 010             MBLEDHJA E KMR DT.17.12.2019

 • DELTA DENT SH.P.K (Inst dhe mirembajtje )

Z.SOKOL RRESHTA         069  61 11 333              MBLEDHJA E KMR DT.17.12.2019

 • IMPACT SH.P.K      

Z.SKERDILAJD MEMUSHAJ  067 50 22 613        MBLEDHJA E KMR DT.07.02.20

 •  A&A SECURITY SERVEY SH.P.K

Z.GAZMIR ARAPI                068 90 27 453      MBLEDHJA E KMR DT .17.12.2019

 • ALBADENT PLUS SH.P.K        

Z. Alessandro Mehmeti       069 20 77 552    MBLEDHJA E KMR DT.25.11.2020