Seksioni i Epidemiologjisë Ambjentale dhe Kontrollit të Cilësisë së Ajrit

Sektori i Epidemiologjisë Mjedisore dhe Kontrollit të Cilësisë së Ajrit

Sektori i Epidemiologjisë Mjedisore dhe Kontrollit të Cilësisë së Ajrit ka si qëllim:

  1. Hulumtimin mbi impaktin e faktorëve mjedisor në shëndetin e popullatës.
  2. Monitorimin dhe vleresimin e faktorëve mjedisore si dhe zhvillimin e studimeve epidemiologjike në fushën e mjedisit dhe shëndetit.
  3. Vleresimin dhe menaxhimin e riksut mjedisor në shëndetin e komunitetit dhe zhvlillimin e aktiviteteve të edukimit në vazhdim në fushën e epidemiologjisë mjedisore.
  4. Sigurimi i monitorimit të vazhdueshëm i cilësisë së ajrit urban në disa qytete
  5. Monitorime të ajrit të brendshem sipas studimeve specifike (kryesisht në ambiente publike si shkolla dhe vende të punës)
  6. Ofrimi i ekspertizave mbi monitorimin e cilësisë së ajrit dhe vlerësimin e riskut nga ndotja e ajrit.
  7. Kordinimi i punës në bazë të indikatorëve të rekomanduar nga OBSH si dhe standartizimi i të dhënave për të qene e mundur krahasimi me të dhënat e vendeve të rajonit apo dhe ato Evropiane.
  8. Zhvillimi i studimeve epidemiologjike në terren.
  9. Ofrimi i trajnimeve për specialistet e rretheve në fuknsionimin e epidemiologjisë mjedisore dhe kontrollit të cilësisë së ajrit (Ofrime dhe të trajnimeve online).

Kategorizimi i gjurmimit medisor dhe shëndetësor

Kategorizimi

Raporte  të Sektorit te Ajrit

Report for training on Basic Environmental Health Indicators

Report on need assessment study for the basic environmental health indicators

Raporti mbi gjurmimin mjedisor

Raport perfundimtar – Marinez 

Te dhenat e cilesise se ajrit –  gazet nga st. automatike, viti 2016

Te dhenat e cilesise se ajrit –  gazet nga st. autom. viti 2017