Informacion për shkallën e përhapjes së koronavirusit të ri  

3 shkurt 2020

 

Situata aktuale ndërkombëtare

 

Situata ndërkombëtare sipas ECDC e datës 3 shkurt 2020të është si poshtë:  

Në nivel global, janë raportuar total 17383 raste të konfirmuara me 2019 nCoV.
Në Kinë : 17220 raste të konfimuara

           361 vdekje

Jashtë Kinës : 163 raste të konfirmuara

1 vdekje Filipine

25 shtete të përfshira

Tabela poshtë paraqet numrin e rasteve konfirmuara deri datën 3 Shjurt 2020 sipas shteteve (sipas ECDC):  https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china

 

Shteti

Nr i rasteve konfirmuara (3 shkurt 2020)

Kina

17220

Japoni

20

Republika e Koresë

15

Vietnam

8

Singapor

18

Australi

12

Malajzi

8

Kamboxhia

1

Tajland

19

Taivan

11

Nepal

1

Indi

2

Filipine

2

Sri Lanka

1

USA

11

Kanada

4

Finlanda

1

Franca

6

Gjermani

10

Rusia

2

Spanja

1

Suedia

1

Anglia

2

Italia

2

Emiratet e Bashkuara Arabe

5

Total

17383

 

REKOMANDIME DHE KËSHILLA NGA OBSH

Gjatë shpërthimeve mëparshme nga koronaviruset e tjerë (Sindroma Respiratore e Lindjes Mesme (MERS) dhe Sindroma Respiratore Akute e Rëndë (SARS), transmetimi nga njeriu te njeriu ndodhi përmes spërklave përshtymës, kontaktit drejtpërdrejtë human (fizik), apo kontaktit indirekt (nëpërmjet sipërfaqeve/objekteve kontaminuara). Këto fakte sugjerojnë mënyra e transmetimit 2019-nCoV mund jetë e ngjashme. Parimet themelore për zvogëluar rrezikun e përgjithshëm transmetimit infeksioneve akute  frymëmarrjes përfshijnë masat e mëposhtme:

Shmangia e kontaktit ngushtë me njerëzit vuajnë nga infeksione akute rrugëve frymëmarrjes.
Larja e shpeshtë e duarve, veçanërisht pas kontaktit të drejtpërdrejtë me njerëzit e sëmurë ose mjedisin e tyre.
Shmangia e kontaktit pambrojtur me kafshët (qofshin ato shtëpiake ashtu edhe egra).
Personat me simptoma infeksioneve  akute rrugëve të frymëmarrjes duhet praktikojnë higjenën respiratore lidhur me kollën (ruajtja e distancës,  mbulimi me shami/letër ose rroba kur teshtij apo kolliten, larje e duarve)
Brenda mjediseve kujdesit shëndetësor, forconi praktikat standarde parandalimit infeksionit dhe kontrollit në spitale, veçanërisht shërbimet e urgjencës.

 

OBSH nuk rekomandon masa specifike shëndetësore për udhëtarët. rast simptomave lidhura me infeksionet respiratore qoftë gjatë udhëtimit ashtu edhe pas tij, udhëtarët inkurajohen kërkojnë kujdes mjekësor dhe ndajnë historinë e tyre udhëtimit me personelin shëndetësor.

 

Vlerësimi i riskut dhe masat e marra Shqipëri

 

Shqipëria nuk ka asnjë rast konfirmuar nga koronavirusi i ri.
Bazuar informacionin e deritanishëm si dhe mungesën e linjave ajrore direkte me Kinën, udhëtimin e shtetasve tanë atje dhe anasjelltas, rreziku për depërtimin e virusit Shqipëri vazhdon mbetet i ulët.
Pas mbledhjes dytë Task- Forcës strukturave shëndetësore dhe ekspertëve janë forcuar masat për monitorimin dhe parandalimin e rrezikut përhapjes koronavirusit ri. Eshtë rritur shkëmbimi i informacionit (dhe behet kohë reale) mes strukturave Ministrise Shëndetësisë, si ISHP, ISHSH, QSUT dhe SpitaliShefqet Ndroqi”. Mes ketyre strukturave ka një koordinim masave bazuar mbi rekomandimet e OBSH.
Pas shpalljes emergjencës globale nga OBSH dhe zbatim  urdhrit Ministres Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, në pikat kufitare ajrore, tokësore dhe portuale është përforcuar survejanca dhe janë ndërmarrë masa shtuara higjieno-sanitare.
Ministria e Shëndetësisë ka rritur këshillimin për qytetarët tanë, mos udhëtojnë drejt Kinës, nëse nuk e kanë të domosdoshme.
Instituti i Shëndetit Publik po vijon trajnimet me strukturat shëndetësore, me përfaqësues QKUM dhe NjVKSH vend mbi parapërgatitjen për masat e kontrollit infeksionit 2019 – nCoV ( koronavirusi i ri).
Aktualisht Shqipëria ka një survejancë shumë mirë të infeksioneve respiratore rënda si dhe atyre akute gjithë vendin dhe sistemi i kapjes hershme dhe njoftimit hershëm është i mirëpërcaktuar dhe funksionon miri. ISHP ka një laborator standardizuar lidhje me vendosjen e diagnozës së koronaviruseve dhe infeksioneve virale dhe stafe trajnuara për inteligjencën epidemike.
Ministria e Shëndetësisë rekomandon qytetarët cilët kanë udhëtuar fundmi Kinë dhe kanë shenjat e mëposhtme:
Kollë, temperaturë apo vështirësi frymëmarrje,
telefonojnë urgjencën kombëtare 127!