Category Archives: Antibiotiket

04 Dec
0

Administrimi i antibiotikëve

Critically Important Antimicrobials for Human Medicine Guidelines for the prevention and control of carbapenem-resistant Enterobacteriaceae, Acinetobacter baumannii and Pseudomonas aeruginosa in health care facilities Global priority list of antibiotic-resistant bacteria to guide research, discovery and development of new antibiotics 

Më shumë
04 Dec
0

Përshkrimi për kohë të gjatë

Më shumë
04 Dec
0

Tipet e alergjive ndaj penicilinës

Më shumë
04 Dec
0

Ndërveprimi i antibiotikëve të rëndësishëm / Përshkrimi në dëmtimet renale

Më shumë
04 Dec
0

Përshkrimi gjatë shtatëzanisë

Më shumë
04 Dec
0

Përshkrimi për patologjitë dentare

Më shumë
27 Nov
0

Përshkrimi për moshën pediatrike

Protokolle:  Protokoll i diagnozes, menaxhimit dhe ndjekjes se te semureve me FK Protokoll i kujdesit (promocion, parandalim, terapi, diagnoze, ndjekje dhe riaftesim) i Pneumonise ne komunitet Protokolli klinik diagnostik dhe i mjekimit te tuberkulozit tek femijet  Protokolli i elementeve klinike, ...

Më shumë
27 Nov
0

Rreth përshkrimit të antibiotikëve

Më shumë
27 Nov
0

Gjendjet shëndetësore dhe trajnimi

Otitis media (acute): antimicrobial prescribing Prostatitis (acute): antimicrobial prescribing Pyelonephritis (acute): antimicrobial prescribing Sinusitis (acute): antimicrobial prescribing Sore throat (acute): antimicrobial prescribing Urinary tract infection (lower): antimicrobial prescribing Urinary tract infection (recurrent): antimicrobial prescribing

Më shumë