Sektori i Epidemiologjisë Ambientale, Kontrollit të Cilësisë së Ajrit