26 Qershor Dita Ndërkombëtare e Luftës ndaj Abuzimit dhe Trafikimit të Drogave

26 Qershor Dita Ndërkombëtare e Luftës ndaj Abuzimit dhe Trafikimit të Drogave   Kjo ditëështë caktuar nga Kombet e Bashkuara për t’ukujtuar vendeve anëtare të OKB-sëqë të ndërmarrin masa për parandalimin e prodhimit, tregtimit, trafikimit ilegal,përdorimit dhe abuzimit të drogave në vendet respektive,si dhe ofrimine ndërhyrjeve trajtuese dhe përkujdesëse të bazuara në evidenca dhe në respektim tëtë drejtave të njeriut. Fushata ndërgjegjësuese këtë vit ka si temë:   Në fillim dëgjoni! Të dëgjosh fëmijët dhe të rinjtë është hapi i parë drejt zhvillimit të tyre të shëndetshëm dhe të sigurt.   Kjo fushatë ka për qëllim të ndërgjegjësojë: Ligjvënësit Prindërit…

Read More