1. Indikatoret e Perbashket Shendetesoe  Europian (ECHI).(pdf)
 2. Raporti HIV-AIDS Ne Shqiperi
 3. Sjelljet e shëndetshme tek fëmijët e moshës shkollore 11, 13 dhe 15 vjeç – Raport (.pdf)
 4. Health Behavior in School – Aged Children  survey – Main findings (.pdf)
 5. Raporti Shëndetësor 2014 (.pdf)
 6. National Health Report 2014
 7. ADHS 2008-09 Final Report – English (.pdf)
 8. ADHS 2008-09 Raporti Final – Shqip (.pdf)
 9. Vleresimi i Obezitetit ne moshen feminore (.pdf)
 10. Studimi Europian mbi përdorimin e alkoolit dhe drogave të tjera midis të rinjve në Shqipëri ESPAD 2015
 11. Antibiotic Resistance, Public Awareness Survey in Albania -English (.pdf)
 12. Raport: Iniciativa e survejances se obezitetit ne moshen feminore (COSI) 2016
 13. Raport : Analiza Epidemiologjike e Sëmundshmërisë Infektive për vitin 2016
 14. Albania Demographic and Health Survey 2017-18