Sektori Vivarium

Sektori i Vivariumit

 

Siguron mirëqenien e kafshëve dhe mban në kontroll raca të pastra sterile kafshësh (lepuj, kavje, minj), permes kryqëzimeve të kontrolluara dhe racioneve ushqimore të kontrolluara. Ai ështe pergjegjes per kontrollin e gjendjës shëndetësore të kafshëve të Vivariumit, kushteve te vaksinimit dhe të marrjes së gjakut. Furnizon me gjak laboratorët e ISHP.