Me 22 tetor 2014, ora 11:00
Instituti i Shendetit Publik. Salla e Mbledhjeve, Shkolla e Shendetit Publik
Aleksander Moisiu. No 80.