Rregullore e Brendshme e ISHP

 
Klikoni KËTU për të parë në format .pdf Rregulloren e Brendshme të ISHP
Klikoni KËTU për të parë në format .pdf Kodin e Etikës për punonjësit e Intitutit të Shëndetit Publik