Informacione per publikun

PRITJA E SUBJEKTEVE PRANË ZMR-SË  PËR PROCESIN E APLIKIMIT PËR LICENCË, PAJISJES ME APROVIM PËR IMPORT-EXPORT   ( BURIME RADIOAKTIVE DHE GJENERATORË ME RREZE X) SI DHE PËR PROCEDURAT E TRANSPORTIT TË BURIMEVE RADIOAKTIVE,   KRYHET SIPAS DITËVE DHE ORARIT TË MËPOSHTËM:

E HËNË – E MËRKURË                         E MARTË – E ENJTE                                           E PREMTE

  9OO –  12OO                                                         13OO – 16OO                                                                9OO  – 11OO