Roli i ISHP

Roli i ISHP në trajnim në Shëndet Publik
(Në bashkëpunim me Fakultetin e Mjeksisë, Universiteti i Tiranës)

Edukimi i vazhdueshëm mjekësor në fushën e Shëndetit Publik për studentët dhe pasuniversitarët.
“Master në Shëndet Publik” (2004 e në vazhdim).
Kurs Trajnues afat-gjatë në Planifikimin dhe Menaxhimin Shëndetësor (2002 e në vazhdim).
Kurse trajnuese afat-shkurtëra (në vazhdim) për specialistët/punonjësit e Shëndetit Publik të vendit:
- Fusha e Epidemiologjisë,
- Problemet e Shëndetit Publik,
- Mjedisi dhe Shëndeti.


Notice: Undefined variable: utility_text in /home/ishpgov/public_html/wp-content/themes/instituti/content-single.php on line 43