drejtatBigrock promo codesmamografisë parëworkCheap dedicated server usadrejtatshëndetshmeCheap forex vpswork

Aktivitete

5-640x280 (1)

Nga 29 Qeshor deri 11 Korrik një mamografi e lëvizëshme do të jetë pranë Qendrës Shëndetësore në Peshkopi, Mamografi e dytë e lëvizëshme do të jetë pranë Qendrës Shëndetësore në Prrenjas,me 29 Qershor deri 3 Korrik

Nga 29 Qershor deri në 11 Korrik njësia e parë e mamografisë  së levizeshme do te jete në qytetin e Peshkopi, Mamografi e dytë e lëvizëshme do të jetë ...

Më shumë