Aktivitete

5-640x280 (1)

Nga 18-22 Maj një mamografi e lëvizëshme do të jetë në qytetin Manzë(Durrës) dhe mamografia tjetër në qytetin e Rrashbull (Durrës) nga 18-22 Maj

Nga 18 maj deri në 22 maj njësia e parë e mamografisë  së levizeshme do te jete në qytetin Manzë(Durrës) . Nga 18 maj deri në 22 maj njesia e dyte ...

Më shumë