Dita Botërore e Përkujtimit të Viktimave të Trafikut Rrugor, 19 Shtator 2017

Loading Events
  • This event has passed.
Description

Tema për vitin 2017

Nga Përkujtimi Botëror  në Veprimin Botëror përgjatë Dekadës 2020

Objektivi: Reduktimi i viktimave në rrugë DHE lëndimeve të rënda me 50%

Le të bëjmë 2011-2020 një dekadë për të kujtuar!

Objektivi i Zhvillimit të Qëndrueshëm 3.6: Ulja e viktimave dhe lëndimeve serioze me 50% deri në vitin 2020.

Kjo temë bazohet në Shtyllën 1 të Planit Global për Dekadën e Veprimit – Menaxhimi i Sigurisë në Rrugë.

Një nga pesë indikatorët për të cilët mblidhet informacion në kuadër të Shtyllës 1 është “Numri i vendeve me objektiva të sigurisë në rrugë të bazuar në kohë .

Objektivat sigurojnë një mjet për të monitoruar shkallën e progresit dhe  monitorimi i progresit është jetësor për arritjen e qëllimit përfundimtar të Dekadës – zvogëlimin e numrit të parashikuar të vdekjeve dhe dëmtimeve të trafikut rrugor globalisht deri në vitin 2020”.

 

Objektivi 50% si për vdekjet dhe për lëndimet serioze (ky i fundit është injoruar deri më tani) është zgjedhur për shkak se ky objektiv është pjesë e Objektivit të Zhvillimit të Qëndrueshëm të miratuar nga Asambleja e Përgjithshme e OKB-së:

• Asambleja e Përgjithshme e OKB miraton një rezolutë mbi “Përmirësimin e sigurisë rrugore globale”

• Të përgjysmosh vdekjet dhe lëndimet nga aksidentet në komunikacion deri në vitin 2020: a mund të bëhet kjo?

• Drejt Fondacionit Zero

• Zhvillimi i qëndrueshëm

Start Date - End Date

Nov 15, 2017 - Nov 15, 2017

Start Time - End Time

8:00 am - 5:00 pm

Share This